Skolstart 2021

Varmt välkommen till Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro! Vi ser enormt mycket fram emot att träffa just dig.
 

Upprop årskurs 1

Onsdagen den 18 augusti klockan 9.00 samlas vi för upprop på skolan (Västra Bangatan 21).
 

Dator, busskort m.m.

Redan under den första veckan kommer vi att dela ut dator, passerkort samt blanketter från elevhälsan och mentorerna.

Vi brukar få en del frågor under sommaren kring busskort. Bor man längre bort än sex kilometer från skolan man rätt till busskort. Bor man i Örebro kommun ansöker man på deras hemsida (https://www.orebro.se/barn–utbildning/gymnasieskola–gymnasiesarskola/gymnasiekortet.html).

Bor man i någon annan kommun i Örebro län behöver man inte ansöka om busskort, då är man automatiskt berättigad till busskort. Vi på skolan delar ut busskort till berättigade elever under första skolveckan.

För att resa kollektivt innan man har fått sitt busskort ska man resa på det färdbevis som skickas ut digitalt tillsammans med antagningsbeskedet och som gäller under de två första veckorna. Det färdbeviset får man själv skriva ut och visa på buss/tåg.

Vi kan tyvärr ej lämna ut några klasslistor eller scheman innan uppropsdagen.

 

Föräldramöte

Skolan kommer kalla till föräldramöte i början av terminen. Vi återkommer med mer information i augusti då vi behöver anpassa föräldramötet utifrån rådande omständigheter.
 
Jag och skolan önskar dig en fortsatt skön sommar! Passa på att samla krafter inför din kommande gymnasietid.

Med vänliga hälsningar,
Jenny Gustafsson, rektor på Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro.