Drottning Blankas gymnasieskola ligger centralt i Örebro, granne med resecentrum. Närheten till centrum är inte bara bra för dig som pendlar utan också för att vi har verklighetsknuten undervisning som kombinerar teori i klassrummen med praktik ute i branschen.

På skolan finns ändamålsenliga salar för samtliga program och även ett gym som elever och personal får nyttja därför att vi tror på att du presterar bäst om du mår bra fysiskt och psykiskt.