Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

EKEKO

Affärsrätt

Hos oss har du möjlighet att läsa ekonomiprogrammet med inriktning affärsrätt. Det innebär att du kombinerar dina studier i ekonomi med juridik. Du läser kurser både inom privatjuridik och affärsjuridik där du får kunskaper om bland annat avtalsrätt, arbetsrätt och fastighetsrätt som förberedelse för vidare studier eller affärsvärlden. Under utbildningen får du också insikter om vilken betydelse lagar och regler har i ett demokratiskt samhälle. Under dina tre år lär du dig även grunderna i företagande, både i teori och praktik. Under ett av dessa år får du möjligheten att utifrån en egen affärsidé starta och driva ett företag genom Ung Företagsverksamhet (UF).

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKEKO

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Inriktningsämnen Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Programfördjupningskurser Poäng
Marknadsföring 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Rätten och samhället 100
Summa: 2500