SABET

Beteende-
vetenskap

Beteende är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. Om du är intresserad av ex. psykologi och hur människor fungerar, så är detta helt rätt val för dig!

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Osäker på gymnasievalet? Här har vi samlat allt du behöver veta.

Detta händer under din tid på Beteendevetenskap

År 1

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Tydliggör och använder oss av vetenskapliga teorier och metoder
 • Arbetar praktiskt i alla ämnen med att skapa ett källkritiskt förhållningssätt
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Hur kan ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historien för roll idag och för framtiden?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Övar oss i att förstå ekonomipolitiska händelseförlopp
 • Fördjupar oss i specifika historiska händelser
 • Utforskar makt, social status och ekonomiska fördelar
År 3

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom ledarskap. Fördjupningen är både teoretisk och praktisk. Du får förståelse för olika typer av ledarskap men övar också praktiskt på att leda andra.

Målet är att vi även skall kunna erbjuda dig som önskar en global och internationell erfarenhet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Tränas i att praktiskt arbeta i olika grupper och sammanhang
 • Genomför och dokumenterar egna experiment
 • Lär oss se de idémässiga grunderna till det mänskliga samhället
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Hur kan ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historien för roll idag och för framtiden?

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom ledarskap. Fördjupningen är både teoretisk och praktisk. Du får förståelse för olika typer av ledarskap men övar också praktiskt på att leda andra.

Målet är att vi även skall kunna erbjuda dig som önskar en global och internationell erfarenhet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Tydliggör och använder oss av vetenskapliga teorier och metoder
 • Arbetar praktiskt i alla ämnen med att skapa ett källkritiskt förhållningssätt

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Övar oss i att förstå ekonomipolitiska händelseförlopp
 • Fördjupar oss i specifika historiska händelser
 • Utforskar makt, social status och ekonomiska fördelar

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Tränas i att praktiskt arbeta i olika grupper och sammanhang
 • Genomför och dokumenterar egna experiment
 • Lär oss se de idémässiga grunderna till det mänskliga samhället

Efter studenten kan du studera vidare till

 • Alla yrken inom försvarsmakten
 • Biståndsarbetare
 • Socionom
 • Väktare
 • Tulltjänsteman
 • Brandman
 • Psykolog
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
InriktningskurserPoäng
Sociologi100
Ledarskap och organisation100
Psykologi 2a50
Kommunikation100
Samhällskunskap 2100
FördjupningskurserPoäng
Människors miljöer100
Filosofi 250
Psykologi 2b50
Pedagogiskt ledarskap100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500