SABET

Beteende-
vetenskap

Beteendevetenskap är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. Om du är intresserad av ex. psykologi och hur människor fungerar, så är detta helt rätt val för dig!

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Beteendevetenskap

År 1

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Besök i Sveriges riksdag
 • Startar skolklubbar
 • Undersöker hur arv och miljö påverkar våra handlingar
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Hur kan t.ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historien för roll idag och för framtiden?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fältstudier i verksamheter och organisationer
 • Skapar förståelse för människors olika levnadsförhållanden
 • Gärningsmannaprofilering
 • Valvaka
År 3

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi, lag och rätt samt freds- och konfliktkunskap. Vi arbetar med såväl globalt samhälleliga som psykologiska aspekter.

Målet är att vi även skall kunna erbjuda dig som önskar en global och internationell erfarenhet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • DBGY International Relations Scholarship – skriva gymnasiearbetet utomlands
 • Lyfter frågor kring kultur, mångkultur och migrationsfrågor
 • Rättegångsbesök
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Hur kan t.ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historien för roll idag och för framtiden?

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi, lag och rätt samt freds- och konfliktkunskap. Vi arbetar med såväl globalt samhälleliga som psykologiska aspekter.

Målet är att vi även skall kunna erbjuda dig som önskar en global och internationell erfarenhet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Besök i Sveriges riksdag
 • Startar skolklubbar
 • Undersöker hur arv och miljö påverkar våra handlingar

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fältstudier i verksamheter och organisationer
 • Skapar förståelse för människors olika levnadsförhållanden
 • Gärningsmannaprofilering
 • Valvaka

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • DBGY International Relations Scholarship – skriva gymnasiearbetet utomlands
 • Lyfter frågor kring kultur, mångkultur och migrationsfrågor
 • Rättegångsbesök

Efter studenten

 • Alla yrken inom försvarsmakten
 • Biståndarbetare
 • Officer
 • Väktare
 • Tulltjänsteman
 • Brandman
 • Volontär
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Sociologi 100
Ledarskap och organisation 100
Psykologi 2a 50
Kommunikation 100
Samhällskunskap 2 100
Programfördjupningskurser Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Rätten och samhället 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500