ESBIL

Bild och formgivning

Bild och formgivning är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Estetiska programmet. För dig som är konstnärligt lagd och gillar att gå från idéskiss till färdigt verk, så är detta en utbildning för dig!

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

 

Detta händer under din tid på Bild och formgivning

År 1

Personligt

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Som start introduceras du till hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut – från första idéskiss till färdig produkt.

Du provar på att skapa med varierade material med hjälp av olika tekniker och får applicera din personliga och unika kreativitet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Lär dig grunderna i olika tekniker, färgteori och formspråk
 • Designresa till Värnamo
 • Besöker RIAN designmuseum
 • Föreläsning av bildkonstnär
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunskaper om olika tekniker och sätt att uttrycka sig på för att skapa, uppleva och tolka konst och kultur.

Du genomför spännande studiebesök och får träffa en lokalt förankrad kulturpersonlighet. Du får också lära dig att hantera olika digitala verktyg.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Testar på krokimålning och skulpturering
 • Studiebesök hos en designer
 • Studiebesök på Röhsska museet i Göteborg
 • Träffar branschprofiler som visar sina konstverk och ger tips på framgångsrikt skapande
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser om formgivning och konstens påverkan ur ett globalt och historiskt perspektiv, kopplat till juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik. Här får du möjlighet att fördjupa ditt konstnärliga språk. Du förbereds också på och utvecklar kunskaper i entreprenörskap och företagande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Sammanställer din portfolio inför framtiden
 • Studiebesök på bl.a. Textilhögskolan och Konstmuséet i Borås samt HDK (Högskolan för design och konst) i Göteborg
 • Föreläsningar av fotoartister samt design- och formgivningsprofiler
 • Större studieresa till Stockholm eller utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Som start introduceras du till hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut – från första idéskiss till färdig produkt.

Du provar på att skapa med varierade material med hjälp av olika tekniker och får applicera din personliga och unika kreativitet.

Lokalt

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunskaper om olika tekniker och sätt att uttrycka sig på för att skapa, uppleva och tolka konst och kultur.

Du genomför spännande studiebesök och får träffa en lokalt förankrad kulturpersonlighet. Du får också lära dig att hantera olika digitala verktyg.

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser om formgivning och konstens påverkan ur ett globalt och historiskt perspektiv, kopplat till juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik. Här får du möjlighet att fördjupa ditt konstnärliga språk. Du förbereds också på och utvecklar kunskaper i entreprenörskap och företagande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Lär dig grunderna i olika tekniker, färgteori och formspråk
 • Designresa till Värnamo
 • Besöker RIAN designmuseum
 • Föreläsning av bildkonstnär

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Testar på krokimålning och skulpturering
 • Studiebesök hos en designer
 • Studiebesök på Röhsska museet i Göteborg
 • Träffar branschprofiler som visar sina konstverk och ger tips på framgångsrikt skapande

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Sammanställer din portfolio inför framtiden
 • Studiebesök på bl.a. Textilhögskolan och Konstmuséet i Borås samt HDK (Högskolan för design och konst) i Göteborg
 • Föreläsningar av fotoartister samt design- och formgivningsprofiler
 • Större studieresa till Stockholm eller utomlands

Efter studenten

 • Designer
 • Formgivare
 • Arkitekt
 • Konstnär

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program men med många kreativa inslag. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom exempelvis de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen ger dig en bred bas att stå på samtidigt som du får en möjlighet att vara kreativ och skapa, reflektera över dels dina egna med även över andras estetiska arbeten. Programmet ger dig möjlighet att utveckla både dina färdigheter inom design men också din analytiska förmåga.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

ESBIL

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Historia 2b - kultur100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Estetisk kommunikation 1100
Konstarterna och samhället50
InriktningskurserPoäng
Bild100
Bild och form 1b100
Bildteori100
Form100
InriktningsämnenPoäng
Bild100
Bild och form 1b100
Form100
Bildteori100
ProgramfördjupningskurserPoäng
Formgivning 1100
Formgivning 2100
Formgivning 3100
Arkitektur- rum100
Design 1100
Poäng
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Summa: 2900