EKEKO

Business and Hospitality Management

Business and hospitality management är en unik utbildning som endast finns hos oss på Drottning Blanka. Den bedrivs i samarbete med Hotel Institute Montreux, som är den ledande skolan inom Hotel Management i Schweiz.

Samarbetet innebär att du som elev får lära dig alla moment som ingår i ett traditionellt ekonomiprogram men även:

 • Tillgodoräkna dig en termin samt “advanced standing” (förtur i ansökan) om du vill studera vidare inom Business & Hospitality hos på HIM i Schweiz efter gymnasiet
 • Möjlighet att åka till Schweiz på sommarskola via stipendium

 

 

 
DBGY Malmö City består av två ansökningsenheter; Malmö City och Malmö City 2. Business & Hospitality Management (EKEKO) tillhör Malmö City 2.

Detta händer under din tid på Business and Hospitality Management

År 1

Personligt

Du får en introduktion till ekonomiska begrepp. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter.

Du lär dig vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället samt grunderna i försäljning. Du får också träffa representanter från vår samarbetspartner Swiss Education Group (SEG).

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Schweiz ledande skola inom hotel management – HIM (Hotel Institute Montreux) besöker oss
 • Besök på regional UF-mässa
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper såväl på skolan som ute på olika arbetsplatser. Efter det andra året är du redo för nästa kliv – att starta eget företag!

Du jobbar nu med begreppet ”Hospitality” på riktigt och förstår hur många olika dörrar som kan öppnas inom den här branschen.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos lokala företag
 • Jobbar med HIMs elevprojekt
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser inom business och hospitality och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv. Du formar även en förståelse för juridikens betydelse.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Fokus på: finans och redovisning, service, Luxury Brands
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 • Möjlighet att ansöka om att göra APL utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till ekonomiska begrepp. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter.

Du lär dig vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället samt grunderna i försäljning. Du får också träffa representanter från vår samarbetspartner Swiss Education Group (SEG).

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper såväl på skolan som ute på olika arbetsplatser. Efter det andra året är du redo för nästa kliv – att starta eget företag!

Du jobbar nu med begreppet ”Hospitality” på riktigt och förstår hur många olika dörrar som kan öppnas inom den här branschen.

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser inom business och hospitality och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv. Du formar även en förståelse för juridikens betydelse.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Schweiz ledande skola inom hotel management – HIM (Hotel Institute Montreux) besöker oss
 • Besök på regional UF-mässa

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos lokala företag
 • Jobbar med HIMs elevprojekt
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande)

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Fokus på: finans och redovisning, service, Luxury Brands
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 • Möjlighet att ansöka om att göra APL utomlands

Efter studenten

 • Affärsutvecklare
 • Hotel manager
 • Director of guest relations
 • Entreprenör
 • Ekonomichef
 • HR-chef

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning (kan ske i samarbete med SEG)
 • Internationell arbetsmarknad
 • Alumni

Om programmet

Ekonomiprogrammet ger dig många möjligheter när du ska välja fortsatta studier efter gymnasiet och när du kommer ut i arbetslivet. Hela samhället är en potentiell arbetsmarknad både nationellt och internationellt.

Med undervisning nära anknuten till näringslivet och dina egna erfarenheter förbereder vi dig för vidare högskolestudier inom till exempel juridik, ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap eller andra samhällsvetenskapliga områden. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKEKO

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Entreprenörskap och företagande 100
Programfördjupningskurser Poäng
Engelska 7 100
Redovisning 2 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500