EKEKO

Business & Hospitality Management

Business and hospitality management är en unik utbildning som endast finns hos oss på Drottning Blanka. Den bedrivs i samarbete med Hotel Institute Montreux, som är den ledande skolan inom Hotel Management i Schweiz.

Samarbetet innebär att du som elev får lära dig alla moment som ingår i ett traditionellt ekonomiprogram men även:

 • Tillgodoräkna dig en termin samt “advanced standing” (förtur i ansökan) om du vill studera vidare inom Business & Hospitality hos på HIM i Schweiz efter gymnasiet
 • Möjlighet att åka till Schweiz på sommarskola via stipendium
 •  

   
  DBGY Uppsala består av två ansökningsenheter; Uppsala och Uppsala 2. Business & Hospitality Management (EKEKO) tillhör Uppsala 2.

  Detta händer under din tid på Business & Hospitality Management

  År 1

  Personligt

  Du får en introduktion till ekonomiska begrepp. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter.

  Du lär dig vilka olika typer av företag som finns och deras roll i samhället samt grunderna i försäljning. Du får också träffa representanter från vår samarbetspartner Swiss Education Group (SEG).

  EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

  • Schweiz ledande skola inom hotel management – HIM (Hotel Institute Montreux) besöker oss
  • Besök på regional UF-mässa
  År 2

  Lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper såväl på skolan som ute på olika arbetsplatser. Efter det andra året är du redo för nästa kliv – att starta eget företag!

  Du jobbar nu med begreppet ”Hospitality” på riktigt och förstår hur många olika dörrar som kan öppnas inom den här branschen.

  EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

  • Tema ”Visit DBGY Uppsala”
  • Studiebesök hos lokala företag
  • Jobbar med HIMs elevprojekt
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
  År 3

  Globalt

  Under det sista året stärks dina kompetenser inom business och hospitality och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

  Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv. Du formar även en förståelse för juridikens betydelse.

  EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

  • Fokus på: finans och redovisning, service, Luxury Brands
  • Jobbar med engelska som standardspråk
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande), möjlighet att ansöka om att få göra det utomlands
  År 1
  År 2
  År 3

  Personligt

  Du får en introduktion till ekonomiska begrepp. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter.

  Du lär dig vilka olika typer av företag som finns och deras roll i samhället samt grunderna i försäljning. Du får också träffa representanter från vår samarbetspartner Swiss Education Group (SEG).

  Lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper såväl på skolan som ute på olika arbetsplatser. Efter det andra året är du redo för nästa kliv – att starta eget företag!

  Du jobbar nu med begreppet ”Hospitality” på riktigt och förstår hur många olika dörrar som kan öppnas inom den här branschen.

  Globalt

  Under det sista året stärks dina kompetenser inom business och hospitality och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

  Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv. Du formar även en förståelse för juridikens betydelse.

  EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

  • Schweiz ledande skola inom hotel management – HIM (Hotel Institute Montreux) besöker oss
  • Besök på regional UF-mässa

  EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

  • Tema ”Visit DBGY Uppsala”
  • Studiebesök hos lokala företag
  • Jobbar med HIMs elevprojekt
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande)

  EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

  • Fokus på: finans och redovisning, service, Luxury Brands
  • Jobbar med engelska som standardspråk
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande), möjlighet att ansöka om att få göra det utomlands

  Efter studenten

  • Affärsutvecklare
  • Hotel manager
  • Director of guest relations
  • Entreprenör
  • Ekonomichef
  • HR-chef

  Mål - Efter gymnasiet

  • Vidareutbildning (kan ske i samarbete med SEG)
  • Internationell arbetsmarknad
  • Alumni

  Om programmet

  Ekonomiprogrammet ger dig många möjligheter när du ska välja fortsatta studier efter gymnasiet och när du kommer ut i arbetslivet. Hela samhället är en potentiell arbetsmarknad både nationellt och internationellt.

  Med undervisning nära anknuten till näringslivet och dina egna erfarenheter förbereder vi dig för vidare högskolestudier inom till exempel juridik, ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap eller andra samhällsvetenskapliga områden. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

  Om ansökan

  Vi hjälper dig

  Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

  Ansökningskod

  EKEKO

  Gymnasiegemensamma kurser Poäng
  Engelska 5 100
  Engelska 6 100
  Historia 1b 100
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1b 100
  Matematik 2b 100
  Naturkunskap 1b 100
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1b 100
  Samhällskunskap 2 100
  Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  Programgemensamma kurser Poäng
  Företagsekonomi 1 100
  Privatjuridik 100
  Moderna språk 100
  Psykologi 1 50
  Inriktningskurser Poäng
  Företagsekonomi 2 100
  Matematik 3b 100
  Entreprenörskap och företagande 100
  Summa: 1900