ESEST

Digital design och medieproduktion

En fördjupning där teori och praktik går hand i hand för att du ska lära dig lyfta fram ett budskap, till en målgrupp på bästa sätt. Vi tar avstamp i de traditionella medierna och teorierna för att överföra dessa till samtida mediebruk. Från radio till podcast, från klassiskt filmskapande till Youtube. Från trycksaker till webbproduktioner. Branschen förändras snabbt, det vet vi. Därför ger vi dig god teoretisk och praktisk grund som gör dig redo att möta den moderna mediebranschens villkor.

Om programmet

Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program men med många kreativa inslag. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom exempelvis de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen ger dig en bred bas att stå på samtidigt som du får en möjlighet att vara kreativ och skapa, reflektera över dels dina egna med även över andras estetiska arbeten. Programmet ger dig möjlighet att utveckla både dina färdigheter inom design men också din analytiska förmåga.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

ESEST

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningsämnen Poäng
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Programfördjupningskurser Poäng
Fotografisk bild 1 100
Grafisk kommunikation 1 100
Grafisk kommunikation 2 100
Film- och tv-produktion 1 100
Film- och tv-produktion 2 100
Summa: 2500