EKEKO

Ekonomi

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är en utbildning för dig som vill plugga vidare och senare arbeta med ekonomi i någon form.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Ekonomi

År 1

Personligt

Du introduceras till företagande och företagens roll i samhället, där hållbarhetsarbete för utveckling såväl ur miljösynpunkt, ekonomiskt och socialt kommer att vara i fokus.

Du kommer i kontakt med våra fadderföretag för att ditt lärande ska bli verklighetsbaserat.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studerar företagsekonomiska begrepp
 • Projekt ’hållbar utveckling’
 • Vi anpassar matematikundervisningen efter din kunskapsnivå och intresse
År 2

Lokalt

Du arbetar med juridiska frågeställningar ur ett psykologiskt-, ekonomiskt- och samhällsperspektiv.

Företagsekonomi svetsas samman med matematik för att du ska lyckas med företagsekonomiska kalkyleringar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Egna advokatbyråer
 • Lyssnar till föreläsare från olika yrkesgrupper
 • Bygger upp fiktiva företag
 • Fördjupar dig inom internationellt hållbarhetsarbete
År 3

Globalt

Du förbereds inför att lyckas med det egna företagandet. Du fördjupar också dina kunskaper inom juridik och verklighetsbaserade uppdrag och globala projekt får en betydande plats i den teoretiska undervisningen.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Startar, driver och avvecklar ett UF-företag
 • Får uppdrag från fadderföretagen
 • Arbetar med juridiska frågeställningar
 • Gymnasiearbete
 • Saco-mässan - globalt uppdrag
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till företagande och företagens roll i samhället, där hållbarhetsarbete för utveckling såväl ur miljösynpunkt, ekonomiskt och socialt kommer att vara i fokus.

Du kommer i kontakt med våra fadderföretag för att ditt lärande ska bli verklighetsbaserat.

Lokalt

Du arbetar med juridiska frågeställningar ur ett psykologiskt-, ekonomiskt- och samhällsperspektiv.

Företagsekonomi svetsas samman med matematik för att du ska lyckas med företagsekonomiska kalkyleringar.

Globalt

Du förbereds inför att lyckas med det egna företagandet. Du fördjupar också dina kunskaper inom juridik och verklighetsbaserade uppdrag och globala projekt får en betydande plats i den teoretiska undervisningen.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studerar företagsekonomiska begrepp
 • Projekt ’hållbar utveckling’
 • Vi anpassar matematikundervisningen efter din kunskapsnivå och intresse

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Egna advokatbyråer
 • Lyssnar till föreläsare från olika yrkesgrupper
 • Bygger upp fiktiva företag
 • Fördjupar dig inom internationellt hållbarhetsarbete

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Startar, driver och avvecklar ett UF-företag
 • Får uppdrag från fadderföretagen
 • Arbetar med juridiska frågeställningar
 • Gymnasiearbete
 • Saco-mässan - globalt uppdrag

Efter studenten

 • Advokat, jurist
 • Banktjänsteman
 • Butikschef
 • Controller
 • Ekonom, nationalekonom
 • Inköpare
 • Lärare
 • Marknadsförare
 • Revisor

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Ekonomiprogrammet ger dig många möjligheter när du ska välja fortsatta studier efter gymnasiet och när du kommer ut i arbetslivet. Hela samhället är en potentiell arbetsmarknad både nationellt och internationellt.

Med undervisning nära anknuten till näringslivet och dina egna erfarenheter förbereder vi dig för vidare högskolestudier inom till exempel juridik, ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap eller andra samhällsvetenskapliga områden. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKEKO

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Entreprenörskap och företagande 100
Fördjupningskurser Poäng
Marknadsföring 100
Sociologi 100
Affärsjuridik 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500