EKEKO

Ekonomi

På vår profil Ekonomi får du det bästa av två världar: kunskaper inom marknadsföring, reklam och entreprenörskap samt kunskaper inom både privat- och affärsjuridik. Hur går det till när man driver ett företag? Och hur ser det ut på en riktig rättegång? Vi har samarbete med näringslivet genom bland annat gästföreläsningar och studiebesök vilket gör att du får förståelse för din kommande yrkeskarriär. Du får även chans att pröva dina kunskaper genom att driva och leda ett eget företag, UF.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Ekonomiprogrammet

År 1

Personligt

Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter när du introduceras till ekonomiska begrepp, ex: redovisning, kalkylering och marknadsföring.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 1:

 • Kontakt med näringslivet genom studiebesök
 • Gästföreläsningar
 • Praktikfall och praktik
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till ekonomi?

Du får även fördjupade kunskaper kring entreprenörskap och att starta och driva företag.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 2:

 • Fördjupad kontakt med näringslivet genom studiebesök (bl.a. besöker vi en rättegång)
 • Gästföreläsningar och internationella samarbeten
 • Praktikfall och praktik
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv. Du får även en förståelse för juridikens betydelse för privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 3:

 • Starta UF-företag; formulera en affärsidé, marknadsföra en vara eller tjänst, organisera verksamheten och driva företaget
År 1
År 2
År 3

Personligt

Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter när du introduceras till ekonomiska begrepp, ex: redovisning, kalkylering och marknadsföring.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till ekonomi?

Du får även fördjupade kunskaper kring entreprenörskap och att starta och driva företag.

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv. Du får även en förståelse för juridikens betydelse för privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 1:

 • Kontakt med näringslivet genom studiebesök
 • Gästföreläsningar
 • Praktikfall och praktik

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 2:

 • Fördjupad kontakt med näringslivet genom studiebesök (bl.a. besöker vi en rättegång)
 • Gästföreläsningar och internationella samarbeten
 • Praktikfall och praktik

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 3:

 • Starta UF-företag; formulera en affärsidé, marknadsföra en vara eller tjänst, organisera verksamheten och driva företaget

Efter studenten

 • Ekonom
 • Civilekonom
 • Nationalekonom
 • Projektledare
 • Revisor
 • Mäklare
 • Jurist

Mål - Efter gymnasiet

 • Högskolestudier
 • Alumni

Om programmet

Ekonomiprogrammet ger dig många möjligheter när du ska välja fortsatta studier efter gymnasiet och när du kommer ut i arbetslivet. Hela samhället är en potentiell arbetsmarknad både nationellt och internationellt.

Med undervisning nära anknuten till näringslivet och dina egna erfarenheter förbereder vi dig för vidare högskolestudier inom till exempel juridik, ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap eller andra samhällsvetenskapliga områden. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKEKO

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Entreprenörskap och företagande 100
Programfördjupningskurser Poäng
Affärsjuridik 100
Marknadsföring 100
Ledarskap och organisation 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500