Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

EKEKO

Ekonomi

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är en utbildning för dig som vill plugga vidare och senare arbeta med ekonomi i någon form.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Ekonomi

År 1

Personligt

Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter när du introduceras till ekonomiska begrepp, ex.: redovisning, kalkylering och marknadsföring.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och deras roll i samhället.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Besöker elever från år 2 och 3 för inblick i UF-företagande
 • Besök från entreprenörer i branschen
 • Besök från Ung Privatekonomi och Unga Aktiesparare
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till ekonomi?

Du får även fördjupade kunskaper kring entreprenörskap och att starta och driva företag.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos lokalt näringsliv
 • Föreläsningar av entreprenörer
 • UF-kickoff
 • Besök hos ex. Riksbanken, Lunds Universitet och Ekonomiska Instutitionen
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv. Du får även en förståelse för juridikens betydelse för privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Möjlighet till internationellt utbyte
 • Projekt mänskliga rättigheter i samarbete med Amnesty
 • Musikhjälpen
 • Samarbetar kring events med andra elever i årskurs 3
 • UF-mässa
År 1
År 2
År 3

Personligt

Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter när du introduceras till ekonomiska begrepp, ex.: redovisning, kalkylering och marknadsföring.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och deras roll i samhället.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till ekonomi?

Du får även fördjupade kunskaper kring entreprenörskap och att starta och driva företag.

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv. Du får även en förståelse för juridikens betydelse för privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Besöker elever från år 2 och 3 för inblick i UF-företagande
 • Besök från entreprenörer i branschen
 • Besök från Ung Privatekonomi och Unga Aktiesparare

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos lokalt näringsliv
 • Föreläsningar av entreprenörer
 • UF-kickoff
 • Besök hos ex. Riksbanken, Lunds Universitet och Ekonomiska Instutitionen

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Möjlighet till internationellt utbyte
 • Projekt mänskliga rättigheter i samarbete med Amnesty
 • Musikhjälpen
 • Samarbetar kring events med andra elever i årskurs 3
 • UF-mässa

Efter studenten

 • Ekonom
 • Civilekonom
 • Nationalekonom
 • Projektledare
 • Revisor

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKEKO

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Entreprenörskap och företagande 100
Programfördjupningskurser
Affärsjuridik 100
Marknadsföring 100
Ledarskap och organisation 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500