Finans

Upptäck vår helt nya, unika och spännande profil! Här får du en bred utbildning med Ekonomiprogrammet inriktining ekonomi i grunden, med en intressant twist. Lär dig om hur finansmarknaden påverkar dig, ditt närområde och världen.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Osäker på gymnasievalet? Här har vi samlat allt du behöver veta.
 

År 1

Personligt

Under ditt första år introduceras du till ekonomiska begrepp och du får lära dig ämnen som företagsekonomi, privatekonomi och aktiesparande. Du lär dig att lägga en budget och får skapa din egen aktieportfölj.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och deras roll i samhället.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Bygg din egen aktieportfölj
 • Föreläsningar Ung Privatekonomi och Unga Aktiesparare
 • Företagande och företagsamhet
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till ekonomi?

Du får även fördjupade kunskaper kring företagsekonomi och redovisning där du följer en bransch och får se hur ett svenskt företag fungerar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos lokalt näringsliv
 • Föreläsningar av framgångsrika entreprenörer
 • Företagsanalys av ett lokalt företag
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska kompetenser och aktiekunskaper och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du introduceras nu till internationell handel och vi studerar sambanden mellan finansmarknaden och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Karriärplanering
 • Aktieanalys och hållbara investeringar
 • Studiebesök högskola och universitet
År 1
År 2
År 3

Personligt

Under ditt första år introduceras du till ekonomiska begrepp och du får lära dig ämnen som företagsekonomi, privatekonomi och aktiesparande. Du lär dig att lägga en budget och får skapa din egen aktieportfölj.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och deras roll i samhället.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till ekonomi?

Du får även fördjupade kunskaper kring företagsekonomi och redovisning där du följer en bransch och får se hur ett svenskt företag fungerar.

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska kompetenser och aktiekunskaper och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du introduceras nu till internationell handel och vi studerar sambanden mellan finansmarknaden och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Bygg din egen aktieportfölj
 • Föreläsningar Ung Privatekonomi och Unga Aktiesparare
 • Företagande och företagsamhet

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos lokalt näringsliv
 • Föreläsningar av framgångsrika entreprenörer
 • Företagsanalys av ett lokalt företag

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Karriärplanering
 • Aktieanalys och hållbara investeringar
 • Studiebesök högskola och universitet

Efter studenten

 • Ekonom
 • Civilekonom
 • Nationalekonom
 • Ekonomisk analytiker
 • Revisor

Mål – efter gymnasiet

 • Högre utbildning
 • Alumni

Om programmet

Ekonomiprogrammet ger dig många möjligheter när du ska välja fortsatta studier efter gymnasiet och när du kommer ut i arbetslivet. Hela samhället är en potentiell arbetsmarknad både nationellt och internationellt.

Med undervisning nära anknuten till näringslivet och dina egna erfarenheter förbereder vi dig för vidare högskolestudier inom till exempel juridik, ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap eller andra samhällsvetenskapliga områden. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKEKO

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Företagsekonomi 1100
Privatjuridik100
Moderna språk100
Psykologi 150
InriktningskurserPoäng
Företagsekonomi 2100
Matematik 3b100
Entreprenörskap och företagande100
ProgramfördjupningPoäng
Företagsekonomi - specialisering100
Matematik 4100
Redovisning 2100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500