FSFOR

Försäljning och service

Försäljning och service är en av våra profiler (utbildningar) inom Försäljnings- och serviceprogrammet, som tidigare hette Handels- och administrationsprogrammet.. För dig med en säljande personlighet som gillar kommunikation, så är detta helt rätt val.

Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Försäljning och service

År 1

Personligt

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, service, bemötande och kommunikation. Hur vill du bli bemött i en köpsituation?

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant som du ska vara med och forma i framtiden! Nu förstår du hur modern handel fungerar och vilka yrken och arbetsuppgifter som finns.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Service och kundbemötande på olika sätt
 • Arbeta säkert inom handel
 • Hur branschen fungerar och vilka yrkesval som finns
 • Gör studiebesök
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper såväl på skolan som ute på olika lokala arbets- platser.

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande butiksmiljö och göra inköp till en butik.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studerar inköp samt import och hållbarhetstänk
 • Lär dig grunderna i marknadsföring
 • Projekt och ämnesöverskridande arbete
 • Startar, driver och avvecklar ett UF-företag
 • Gör studiebesök hos företag i näringslivet
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av internationell handel för samhället och hur du kan agera för att nå ut på den globala marknaden.

Även detta år får du möjlighet till arbetsplats- förlagt lärande (APL) och många av våra elever genomför den utomlands hos någon av våra samarbetspartners!

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Att utveckla butiker
 • Hur arbetar en företagssäljare?
 • Butiksexponering
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) i t. ex. en butik
 • Möjlighet att göra APL utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, service, bemötande och kommunikation. Hur vill du bli bemött i en köpsituation?

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant som du ska vara med och forma i framtiden! Nu förstår du hur modern handel fungerar och vilka yrken och arbetsuppgifter som finns.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper såväl på skolan som ute på olika lokala arbets- platser.

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande butiksmiljö och göra inköp till en butik.

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av internationell handel för samhället och hur du kan agera för att nå ut på den globala marknaden.

Även detta år får du möjlighet till arbetsplats- förlagt lärande (APL) och många av våra elever genomför den utomlands hos någon av våra samarbetspartners!

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Service och kundbemötande på olika sätt
 • Arbeta säkert inom handel
 • Hur branschen fungerar och vilka yrkesval som finns
 • Gör studiebesök

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studerar inköp samt import och hållbarhetstänk
 • Lär dig grunderna i marknadsföring
 • Projekt och ämnesöverskridande arbete
 • Startar, driver och avvecklar ett UF-företag
 • Gör studiebesök hos företag i näringslivet

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Att utveckla butiker
 • Hur arbetar en företagssäljare?
 • Butiksexponering
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) i t. ex. en butik
 • Möjlighet att göra APL utomlands

Efter studenten

 • Entreprenör
 • Säljare
 • Inköpare
 • Butiksledare
 • Kundtjänstpersonal

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Eget företag
 • Alumni

Om programmet

Försäljnings- och serviceprogrammet hette tidigare Handels- och Administrationsprogrammet och är en yrkesutbildning som förbereder dig för att gå ut i arbete eller starta företag direkt efter gymnasiet. Under utbildningen kommer du utveckla din förmåga att arbeta projektorienterat och lösa uppgifter enskilt såväl som i grupp. Du lär dig om kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling.

Du får den kunskap som krävs för att arbeta inom försäljning eller som entreprenör med ett eget företag. Dessutom får du utbildning i hur man startar och driver näthandel. Från och med ht23 ger försäljnings- och serviceprogrammet dig även grundläggande högskolebehörighet. Under din utbildning kommer du ha 15 veckors praktik.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

FSFOR

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Programgemensamma kurser
Entreprenörskap100
Personlig försäljning 1100
Servicekunskap 1100
Praktisk marknadsföring 1100
Affärsutveckling och ledarskap100
Branschkunskap inom handel100
Handel och hållbar utveckling100
Information och kommunikation 1100
Inköp 1100
FördjupningskurserPoäng
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Företagsekonomi 1100
Marknadsföring100
Handel – specialisering100
Personlig försäljning 2100
Praktisk marknadsföring 2100
Engelska 6 eller Besöksnäringen100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500