FSFOR

Försäljning och marknadsföring

Försäljning och marknadsföring är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Försäljnings- och serviceprogrammet, som tidigare hette Handels- och administrationsprogrammet. Om du gillar ex. kundservice, försäljning och marknadsföring eller butikskommunikation, så är detta helt rätt val för dig.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Försäljning och marknadsföring

År 1

Personligt

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, service, bemötande och kommunikation. Hur vill du bli bemött i en köpsituation?

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant som du ska vara med och forma i framtiden! Nu förstår du hur modern handel fungerar och vilka yrken och arbetsuppgifter som finns.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Intro till branschkunskap - t.ex. starta en butik, framtiden inom handel
 • Skapar digitala layouts
 • Skarpa case
 • Besöker och får besök av företag
 • Marknadsföringsprojekt
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper och du studerar näringslivet närmare för att få en tydligare bild av yrkesrollen.

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande butiksmiljö och göra inköp till en butik.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Övar på försäljning och bemötande
 • Lär dig om budget
 • Studerar ergonomi
 • Får inblick i hur man driver ett företag
 • Möjlighet till APL utomlands
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av internationell handel för samhället och hur du kan agera för att nå ut på den globala marknaden.

Detta år fokuserar till stor del på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och möjligheten finns att ansöka om att få göra en del av den utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Startar, planerar, driver och avvecklar ett UF-företag
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) med möjlighet att göra det utomlands
 • Gymnasiearbete
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, service, bemötande och kommunikation. Hur vill du bli bemött i en köpsituation?

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant som du ska vara med och forma i framtiden! Nu förstår du hur modern handel fungerar och vilka yrken och arbetsuppgifter som finns.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper och du studerar näringslivet närmare för att få en tydligare bild av yrkesrollen.

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande butiksmiljö och göra inköp till en butik.

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av internationell handel för samhället och hur du kan agera för att nå ut på den globala marknaden.

Detta år fokuserar till stor del på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och möjligheten finns att ansöka om att få göra en del av den utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Intro till branschkunskap - t.ex. starta en butik, framtiden inom handel
 • Skapar digitala layouts
 • Skarpa case
 • Besöker och får besök av företag
 • Marknadsföringsprojekt

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Övar på försäljning och bemötande
 • Lär dig om budget
 • Studerar ergonomi
 • Får inblick i hur man driver ett företag
 • Möjlighet till APL utomlands

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Startar, planerar, driver och avvecklar ett UF-företag
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) med möjlighet att göra det utomlands
 • Gymnasiearbete

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER LÄSA VIDARE TILL EX:

 • Entreprenör
 • Säljare
 • Inköpare
 • Butiksledare
 • Kundtjänstbiträde

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Läsa vidare
 • Eget företag
 • Alumni

Om programmet

Försäljnings- och serviceprogrammet hette tidigare Handels- och Administrationsprogrammet och är en yrkesutbildning som förbereder dig för att gå ut i arbete eller starta företag direkt efter gymnasiet. Under utbildningen kommer du utveckla din förmåga att arbeta projektorienterat och lösa uppgifter enskilt såväl som i grupp. Du lär dig om kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling.

Du får den kunskap som krävs för att arbeta inom försäljning eller som entreprenör med ett eget företag. Dessutom får du utbildning i hur man startar och driver näthandel. Utbildningen är yrkesförberedande, men kan även leda till vidare studier. Under din utbildning kommer du ha 15 veckors praktik.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

FSFOR

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser
Entreprenörskap 100
Personlig försäljning 1 100
Servicekunskap 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Branschkunskap inom handel 100
Handel och hållbar utveckling 100
Information och kommunikation 1 100
Inköp 1 100
Programfördjupningskurser Poäng
Engelska 6 100
Svenska 2 100
Handel specialisering 100
Företagsekonomi 1 100
Entreprenörskap & Företagande 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Ledarskap & Organisation 100
Summa: 2200