Framför och bakom kameran

Under tre år kommer ateljéer, studior och redigeringsrum vara din arena. Tillsammans med din egen och andra klasser kan du prova, öva och utvecklas handledd av lärare som själva är konstnärer, regissörer och skådespelare.

Genom Drottning Blankas Gymnasieskola kommer du få möjlighet att ställa ut dina verk, stå på en riktig scen och göra film redan på gymnasiet. Erfarenheter som du kommer ha nytta av hela livet.

Framtider: skulptör, reklamare, skådespelare, fotograf, producent, grafisk formgivare, filmare, regissör, en karriär både framför och bakom kameran

När du väljer inriktning teater får du ta del av hela processen från skådespeleri till regi. I små grupper präglade av förtroende och tillit kommer du driva och medverka i teaterproduktioner som sätts upp på en professionell teater i närheten av skolan.

Under din tid på programmet kommer du systematiskt utveckla ditt dramatiska uttryck på scenen genom att träna scennärvaro, improvisation och rollgestaltning.

Osäker på gymnasievalet? Här har vi samlat allt du behöver veta.

År 1

Personligt

Du introduceras till hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut, från första uttryck till färdig pjäs.

Du får även studera grunderna i samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Utvecklar ditt dramatiska uttryck på scenen
 • Tränar scennärvaro, improvisation och rollgestaltning
 • Medverkar i en teaterproduktion
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina färdigheter i skapandet av teatraliska uttryck, parallellt med fördjupad kunskap kring faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället och vi arbetar utifrån lokala vinklar.

Du får alltmer skapa, tolka och uppleva olika former av teater.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Driver och medverkar i teaterproduktioner
 • Sätter upp pjäs på en professionell teater
 • Studiebesök
 • Medverkar i teaterproduktion
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser och du studerar samhällets och teaterns samverkan globalt, kopplat till juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik.

Du förbereds på och utvecklar kunskaper i entreprenörskap och företagande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Driver och medverkar i teaterproduktioner
 • Arbetar framför och bakom kameran
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut, från första uttryck till färdig pjäs.

Du får även studera grunderna i samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina färdigheter i skapandet av teatraliska uttryck, parallellt med fördjupad kunskap kring faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället och vi arbetar utifrån lokala vinklar.

Du får alltmer skapa, tolka och uppleva olika former av teater.

Globalt

Nu stärks dina kompetenser och du studerar samhällets och teaterns samverkan globalt, kopplat till juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik.

Du förbereds på och utvecklar kunskaper i entreprenörskap och företagande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Utvecklar ditt dramatiska uttryck på scenen
 • Tränar scennärvaro, improvisation och rollgestaltning
 • Medverkar i en teaterproduktion

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Driver och medverkar i teaterproduktioner
 • Sätter upp pjäs på en professionell teater
 • Studiebesök
 • Medverkar i teaterproduktion

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Driver och medverkar i teaterproduktioner
 • Arbetar framför och bakom kameran

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Skådespelare
 • Regissör
 • Dramaturg
 • Scenograf

Mål – efter gymnasiet

 • Högre utbildning
 • Alumni

Om programmet

Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program men med många kreativa inslag. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom exempelvis de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen ger dig en bred bas att stå på samtidigt som du får en möjlighet att vara kreativ och skapa, reflektera över dels dina egna med även över andras estetiska arbeten. Programmet ger dig möjlighet att utveckla både dina färdigheter inom design men också din analytiska förmåga.

Det estetiska programmet passar dig som är intresserad av kreativitet, samspel och utveckla din förmåga till eget skapande och framförande. Du får även lära dig att ha hantera digitala verktyg och medier.

Oavsett vilken profil du väljer får du högskolebehörighet och kan välja att studera vidare efter gymnasiet, även inom andra områden än musik. Du kan också välja att börja jobba direkt eller läsa vidare på en yrkeshögskola.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

ESTEA

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Historia 2b - kultur100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Estetisk kommunikation 1100
Konstarterna och samhället50
InriktningskurserPoäng
Scenisk gelstaltning 1100
Scenisk gelstaltning 2100
Scenisk gelstaltning 3100
Teaterteori100
ProgramfördjupningPoäng
Dramatik och dramaturgi100
Filmproduktion100
Fysisk teater100
Regi100
Retorik100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500