HVFRS

Frisör

Frisör är en utbildning för dig som gillar service i kombination med hår, stil, färg och form! Den ryms inom Hantverksprogrammet.

Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

 

Detta händer under din tid på Frisör

År 1

Personligt

Du introduceras till grunderna i frisöryrket, likväl som klipp- och färgtekniker.

Vi fokuserar även på vikten av service inom yrket. Vad är viktigt för dig när det kommer till service? Och vad kan vara viktigt för andra individer, med hänsyn till kundens förutsättningar, behov och önskemål?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grundkunskaper inom inom klipptekniker, färg- och formlära
 • Hårstyling
 • Träffar branschaktörer och leverantörer
 • Event
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
År 2

Lokalt

I nästa steg fördjupar du dina kunskaper. Du får också lära dig om frisöryrkets historia, ideal nu och då samt vad som påverkar och förändrar vår syn kring det.

Genom samarbete mellan skolan och näringslivet skapar vi en god grund för ett arbete som motsvarar yrkets krav.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fördjupning och påbyggnad i olika frisörtekniker, färg- och formlära
 • Hårstyling
 • Kundbemötande och försäljning
 • Events
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser inom trender och trendutveckling med sikte på gesällen (Sveriges Hantverksråds kvalitetsstämpel).

Även under detta år genomför du APL och många av våra elever genomför den på den internationella marknaden.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Träning inför gesällens delprov och moment
 • Genomförande av gesällens delprov
 • Events
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 • Startar UF-företag
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till grunderna i frisöryrket, likväl som klipp- och färgtekniker.

Vi fokuserar även på vikten av service inom yrket. Vad är viktigt för dig när det kommer till service? Och vad kan vara viktigt för andra individer, med hänsyn till kundens förutsättningar, behov och önskemål?

Lokalt

I nästa steg fördjupar du dina kunskaper. Du får också lära dig om frisöryrkets historia, ideal nu och då samt vad som påverkar och förändrar vår syn kring det.

Genom samarbete mellan skolan och näringslivet skapar vi en god grund för ett arbete som motsvarar yrkets krav.

Globalt

Nu stärks dina kompetenser inom trender och trendutveckling med sikte på gesällen (Sveriges Hantverksråds kvalitetsstämpel).

Även under detta år genomför du APL och många av våra elever genomför den på den internationella marknaden.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grundkunskaper inom inom klipptekniker, färg- och formlära
 • Hårstyling
 • Träffar branschaktörer och leverantörer
 • Event
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fördjupning och påbyggnad i olika frisörtekniker, färg- och formlära
 • Hårstyling
 • Kundbemötande och försäljning
 • Events
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Träning inför gesällens delprov och moment
 • Genomförande av gesällens delprov
 • Events
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 • Startar UF-företag

Efter studenten

 • Frisör
 • Frilansare
 • Egen företagare
 • Hårstylist
 • Färgtekniker
 • Klipptekniker

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Eget företag
 • Alumni
 • Barberargesällen

Om programmet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram, vilket innebär att du kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Inom alla hantverksyrken är det viktigt med personlig prägel, en skicklighet i tekniker, hög kvalité samt insikt i design. Under utbildningen får du därför insikt i dessa delar för att bli skicklig inom det hantverk du väljer.

Inom ramen för programmet finns möjlighet att välja högskoleförberedande programfördjupning samt Svenska 3 och Engelska 6 som individuellt val. På detta sätt når du även en grundläggande högskolebehörighet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

HVFRS

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser Poäng
Entreprenörskap 100
Hantverk - introduktion 200
Tradition och utveckling 100
Inriktningskurser Poäng
Frisör 1 200
Material och miljö 100
Programfördjupningskurser
Frisör 2 200
Frisör 3 200
Frisör 4 200
Frisör 5 200
Svenska 2 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500