BFFRI

Fritid och hälsa

Fritid och hälsa är en utbildning hos oss som ryms inom Barn- och fritidsprogrammet. För dig som vill hjälpa andra människor att må bra och coacha dem till ett sundare liv, är det här helt rätt val.

Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.
 

 
Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Kolla gärna på vår presentation om Barn- och fritidsprogrammet om du vill veta mer!
 

 

Detta händer under din tid på Fritid och hälsa

År 1

Personligt

Under ditt första år introduceras du till arbetet med människor. Vi tar avstamp i och utvecklar din förmåga att skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande.

Du lär dig vilka delar som utgör hälsobranschen samt vilka olika yrken och aktörer som finns på marknaden. Vi arbetar aktivt med att förstå och lära oss om begreppet folkhälsa i olika sammanhang.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grundkunskaper i hälsa
 • Hälsa och folkhälsa
 • Grunder i pedagogik och ledarskap
 • Planerar, genomför och utvärderar aktiviteter
 • Egen träningsplanering
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunskaper inom träningslära, mental träning, stresshantering, kostkunskap och ledarskap.

Du lär dig vikten av träning och kost kopplat till fysiskt välmående och får möjlighet att utveckla din egen träning. Du får också genomföra lokalt arbetsplatsförlagt lärande och träna på att leda andra i exempelvis gruppträning.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Grunder i anatomi och fysiologi
 • Träningsmetoder
 • Skador och prehab
 • Näringslära
 • Kost, hälsa, idrott
 • Friskvårdsverksamheter; utbud, marknadsföring, yrke
År 3

Globalt

Nu stärks dina kunskaper kring problemlösning och handlingsberedskap. Du bygger upp ett etiskt förhållningssätt till arbetsuppgifterna som du står inför i framtiden. Du studerar även demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi tittar på den internationella arbetsmarknaden för olika yrken inom branschen och genomför både studiebesök i Stockholmsregionen och andra områden i Sverige.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Anordnar arrangemang
 • Fritidsvanor, fritidsaktiviteter kopplat till hälsa
 • Sociologi, människa och miljö i samspel
 • Kommunikationsprocessen
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 • Möjlighet att ansöka om att göra APL utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Under ditt första år introduceras du till arbetet med människor. Vi tar avstamp i och utvecklar din förmåga att skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande.

Du lär dig vilka delar som utgör hälsobranschen samt vilka olika yrken och aktörer som finns på marknaden. Vi arbetar aktivt med att förstå och lära oss om begreppet folkhälsa i olika sammanhang.

Lokalt

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunskaper inom träningslära, mental träning, stresshantering, kostkunskap och ledarskap.

Du lär dig vikten av träning och kost kopplat till fysiskt välmående och får möjlighet att utveckla din egen träning. Du får också genomföra lokalt arbetsplatsförlagt lärande och träna på att leda andra i exempelvis gruppträning.

Globalt

Nu stärks dina kunskaper kring problemlösning och handlingsberedskap. Du bygger upp ett etiskt förhållningssätt till arbetsuppgifterna som du står inför i framtiden. Du studerar även demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi tittar på den internationella arbetsmarknaden för olika yrken inom branschen och genomför både studiebesök i Stockholmsregionen och andra områden i Sverige.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grundkunskaper i hälsa
 • Hälsa och folkhälsa
 • Grunder i pedagogik och ledarskap
 • Planerar, genomför och utvärderar aktiviteter
 • Egen träningsplanering

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Grunder i anatomi och fysiologi
 • Träningsmetoder
 • Skador och prehab
 • Näringslära
 • Kost, hälsa, idrott
 • Friskvårdsverksamheter; utbud, marknadsföring, yrke

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Anordnar arrangemang
 • Fritidsvanor, fritidsaktiviteter kopplat till hälsa
 • Sociologi, människa och miljö i samspel
 • Kommunikationsprocessen
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 • Möjlighet att ansöka om att göra APL utomlands

Efter studenten

 • Förskolepedagog
 • Sporthallspersonal
 • Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Personlig tränare
 • Ledare och grupptränare på friskvårdsanläggningar

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Eget företag
 • Alumni

Om programmet

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa är ett yrkesprogram som ger dig möjlighet att skaffa grundläggande behörighet till högskola och universitet. Programmet passar dig som är intresserad av fysisk aktivitet och vill arbeta inom den växande hälsobranschen. Vill du gå ett gymnasieprogram där du får hjälpa andra människor att må bra och coacha dem till ett sundare liv är det här helt rätt utbildning för dig.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

BFFRI

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser Poäng
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Inriktningskurser Poäng
Fritids- och idrottskunskap 100
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200
Programfördjupningskurser Poäng
Kost och hälsa 100
Träningslära 1 100
Entreprenörskap 100
Aktivitetsledarskap 100
Idrott och hälsa 2 eller Matematik 2a 100
Mental träning eller Naturkunskap 2 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500