VO

Hälsa och omsorg

Hälsa och omsorg är en av våra profiler (utbildningar) inom Vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen passar dig som inte riktigt vet ännu inom vilket vårdområde du vill arbeta i framtiden eller för dig som vill arbeta brett inom omvårdnad och sjukvård.

Efter utbildningen är du undersköterska och kan börja jobba direkt inom vården. Inom utbildningen kan du även välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Hälsa och omsorg

År 1

Personligt

Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

Du grundar även en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studiebesök på Naturhistoriska museet
 • Lär dig om smitta och förebyggande arbete
 • Praktiska uppgifter ex. ta blodtryck, puls, HLR
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 • Möjlighet att inför år 2 välja kurser som gör dig behörig till sjuksköterskeprogrammet på högskola/universitet
Elev för en dag på vård- och omsorgsprogrammet
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt på lokala arbetsplatser.

Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och regler fungerar och får koll på olika läkemedel och deras biverkningar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studerar och praktiskt utför ergonomi
 • Utvecklar dina kunskaper inom lagar
 • Case med patientfall kopplat till sjukdomar och behandling
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring hur du kan ge den bästa vården genom att se patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter. Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik i akuta skeden. Även detta år får du möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL) och möjligheten finns att ansöka om att få göra en del av den utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Besök och fördjupning kunskaper om LSS-boende
 • Studiebesök och föreläsningar kopplat till olika hjälpmedel
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom vald specialisering
 • Möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

Du grundar även en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt på lokala arbetsplatser.

Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och regler fungerar och får koll på olika läkemedel och deras biverkningar.

Globalt

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring hur du kan ge den bästa vården genom att se patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter. Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik i akuta skeden. Även detta år får du möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL) och möjligheten finns att ansöka om att få göra en del av den utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studiebesök på Naturhistoriska museet
 • Lär dig om smitta och förebyggande arbete
 • Praktiska uppgifter ex. ta blodtryck, puls, HLR
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 • Möjlighet att inför år 2 välja kurser som gör dig behörig till sjuksköterskeprogrammet på högskola/universitet

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studerar och praktiskt utför ergonomi
 • Utvecklar dina kunskaper inom lagar
 • Case med patientfall kopplat till sjukdomar och behandling
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Besök och fördjupning kunskaper om LSS-boende
 • Studiebesök och föreläsningar kopplat till olika hjälpmedel
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom vald specialisering
 • Möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands

Efter studenten

 • Fysioterapeut
 • Undersköterska
 • Personlig assistent
 • Arbetsterapeut
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Apotekstekniker
 • Polis
 • Brandman

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik. Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns tre olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Önskar du grundläggande högskolebehörighet finns det möjlighet att läsa dessa kurser inom ramen för programmet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

VO

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Programfördjupningskurser Poäng
Friskvård och hälsa 100
Vård- och omsorgsspecialisering 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500