HTHUT

Hotell och turism

Vill du jobba inom världens största näringsgren? Gillar du service, internationella möten och människor? Då är Hotell och turism rätt utbildning för dig.

Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Hotell och turism

År 1

Personligt

Du introduceras till vad service och bemötande inom hotell- och turistnäringen innebär. Hur vill du själv bli bemött när du till exempel bor på hotell?

Du får vara med och hjälpa till vid möten som sker på skolan, i samarbete med elever från år 2 och 3. Att kunna planera är en viktig förmåga inom hotell- och turistnäringen och du startar med att planera dina studier!

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grunder inom evenemang och turism
 • Planering och genomförande av evenemang
 • Studiebesök inom event och upplevelser
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper inom service och hur man bemöter olika individer på ett anpassat sätt.

Du får nu träffa representanter från näringslivet och även ge dig ut i branschen för att använda dina färdigheter på lokala arbetsplatser inom turistnäringen!

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Ledarskap, ansvar och samarbete
 • Kundbemötande i fokus
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom hotell och turism
 • APL inom event och upplevelser
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser kring att kunna guida och ge information till en grupp, att organisera och genomföra aktiviteter samt att kunna använda en mer avancerad planeringsmetod för uppdragen.

Även under detta år genomför du APL och många av våra elever genomför den på den internationella marknaden.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Arrangera evenemang
 • Studier kring globala branschgemensamma mål
 • Workshops i att starta eget företag
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom hotell och turism
 • APL utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till vad service och bemötande inom hotell- och turistnäringen innebär. Hur vill du själv bli bemött när du till exempel bor på hotell?

Du får vara med och hjälpa till vid möten som sker på skolan, i samarbete med elever från år 2 och 3. Att kunna planera är en viktig förmåga inom hotell- och turistnäringen och du startar med att planera dina studier!

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper inom service och hur man bemöter olika individer på ett anpassat sätt.

Du får nu träffa representanter från näringslivet och även ge dig ut i branschen för att använda dina färdigheter på lokala arbetsplatser inom turistnäringen!

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser kring att kunna guida och ge information till en grupp, att organisera och genomföra aktiviteter samt att kunna använda en mer avancerad planeringsmetod för uppdragen.

Även under detta år genomför du APL och många av våra elever genomför den på den internationella marknaden.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grunder inom evenemang och turism
 • Planering och genomförande av evenemang
 • Studiebesök inom event och upplevelser

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Ledarskap, ansvar och samarbete
 • Kundbemötande i fokus
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom hotell och turism
 • APL inom event och upplevelser

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Arrangera evenemang
 • Studier kring globala branschgemensamma mål
 • Workshops i att starta eget företag
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom hotell och turism
 • APL utomlands

Efter studenten

 • Eventansvarig
 • Festivalarrangör
 • Turistguide
 • Konferensvärd

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Eget företag
 • Alumni

Om programmet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram där du efter examen ska nå kunskaper som krävs för att arbeta inom evenemang, hotell-, konferens- och turismnäringen. Programmet strävar mot att utveckla kunskaper inom service och kundbemötande samt inom försäljning, marknadsföring, kommunikation och entreprenörskap. Från och med ht23 ger hotell- och turismprogrammet dig även grundläggande högskolebehörighet.

Drottning Blankas Gymnasieskola samarbetar med César Ritz Colleges vilket innebär att våra studenter kommer ges möjlighet att tillgodoräkna sig del av sin utbildning om de väljer att fortsätta sina studier där.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

HTHUT

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Programgemensamma kurserPoäng
Engelska 6100
Entreprenörskap100
Logi100
Konferens & evenemang100
Service & bemötande100
Besöksnäringen100
Resmål & resvägar100
Hållbar turism100
FördjupningskurserPoäng
Ledarskap & organisation100
Evenemang100
Aktiviteter och upplevelser100
Guide & reseledare100
Marknadsföring och försäljning100
Reception 1100
Frukost- & bufféservering100
Service & bemötande 2100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500