EKJUR

Juridik

Juridik är en utbildning som ryms inom Ekonomiprogrammet. I ledar- och chefsuppdrag ingår ofta ett ekonomiskt ansvar och detta förbereds du inför genom kurser i företagsekonomi, i kombo med juridikkurser riktade mot privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Juridik

År 1

Personligt

Du introduceras nu till betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Tema ”Drömresan” och ”Husprojekt”
 • Schweiz ledande skola inom hotel management – HIM (Hotel Institute Montreux) besöker oss
 • Besöker regional UF-mässa
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till juridik?

Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser och dyka ner i verkliga fall.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studerar juridik
 • Tema “Ledarskap och organisation”
 • Får besök av aktörer inom rättsväsendet
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska och juridiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och du blir förberedd på att arbeta i en internationell kontext.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Tema “Internationell rätt”
 • Tema “Kriminologi”
 • Får besök av Polisen
 • Besöker Tingsrätten
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras nu till betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till juridik?

Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser och dyka ner i verkliga fall.

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska och juridiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och du blir förberedd på att arbeta i en internationell kontext.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Tema ”Drömresan” och ”Husprojekt”
 • Schweiz ledande skola inom hotel management – HIM (Hotel Institute Montreux) besöker oss
 • Besöker regional UF-mässa

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studerar juridik
 • Tema “Ledarskap och organisation”
 • Får besök av aktörer inom rättsväsendet

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Tema “Internationell rätt”
 • Tema “Kriminologi”
 • Får besök av Polisen
 • Besöker Tingsrätten

Efter studenten

 • Ekonom
 • Jurist
 • Advokat
 • Åklagare
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKJUR

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Programfördjupningskurser
Entreprenörskap 100
Ledarskap och organisation 100
Humanistisk och samhällsvetenskapligspecialisering (Kriminologi) 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500