EKJUR

Ekonomi Juridik Global profil

Vill du vara med och påverka framtiden på en lokal och global nivå? Då ska du välja ekonomiprogrammet med inriktning juridik och global profil på Drottning Blankas Gymnasieskola.

Detta högskoleförberedande program är för dig som är ambitiös och målinriktad och söker en utbildning i ekonomi med fokus på juridik, företagande och projektledning i ett internationellt perspektiv. Hos oss på Drottning Blankas Gymnasieskola lägger du grunden för en spännande och bred arbetsmarknad, vare sig du siktar mot en ledande roll inom företag, myndigheter och rättsväsende, eller vill arbeta inom internationella organisationer som Amnesty, FN, och EU. Vi är en certifierad FN-skola och arbetar med globala frågor genom hela utbildningen, bland annat genom vårt partnerskap och utbyte med en av Indiens högst rankade gymnasieskolor, The Shri Ram School.

Framtidens utmaningar kräver kreativa och innovativa företagare, ekonomer och jurister. De kunskaper du får på programmet kommer att vara mycket värdefulla för dig i ditt framtida yrkesutövande för att förstå och analysera, samt agera korrekt i de situationer som du kan tänkas möta i en alltmer globaliserad värld.

Du kommer tidigt att få både teoretiskt och praktisk erfarenhet.

I årskurs 2  startar du ett projekt med nytta för samhället (socialt entreprenörskap) inom ramen för FN-skolan. I årskurs 3 driver du ett hållbart och lönsamt eget företag inom Ung Företagsamhet (UF). Vi erbjuder även studiebesök, studieresor, föreläsningar och kontakter med näringsliv både lokalt och globalt, så att du får en verklighetsnära erfarenhet av både ledarskap och samhällsförändring.

Ekonomiprogrammet ger dig en bred bas att stå på och ger dig stora möjligheter att välja väg efter din gymnasietid. Förbered dig på bästa sätt inför framtiden genom ekonomiprogrammet juridik med global profil!

Här är några konkreta exempel på vad vår unika globala profil erbjuder dig som elev.

  • FN-skola med en elevförening som driver globala frågor genom aktionsdagar, studiebesök, föreläsningar, m.m.
  • Internationellt partnerskap och utbyte med en av Indiens högst rankade gymnasieskolor, The Shri Ram School.
  • Socialt entreprenörskap i årskurs 2 inom ramen för FN-skolan och Corporate Social Responsibility.
  • Ung företagsamhet i årskurs 3.
  • Projektarbete med fokus på civila samhället, organisationer eller företag med internationell prägel.
  • Internationell ekonomi, Business English och Kriminologi som individuellt val.
  • Internationell rätt och mänskliga rättigheter i flera av kurserna på programmet.

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKJUR

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Programinriktning Poäng
Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50
Gymnasiearbete 100
Programfördjupningskurser 300
Individuellt val 200
Summa: 2500