EKJUR

Juridik

Hos oss har du möjlighet att läsa ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Programmet kommer ge dig de kunskaper som krävs för att bli en god ledare eller jurist. I ledar- och chefsuppdrag ingår ofta ett ekonomiskt ansvar och detta förbereds du inför genom kurser i företagsekonomi. Du kommer även att läsa juridikkurser riktade mot privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort. Under utbildningen får du också insikter om vilken betydelse lagar och regler har i ett demokratiskt samhälle. Du får lära dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och förbereder dig även på att verka i Europa och internationellt.

Under dina tre år lär du dig grunderna i företagande, både i teori och praktik. Under ett år får du möjligheten att utifrån en egen affärsidé starta och driva ett företag genom ung företagsamhet (UF).

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKJUR

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Programinriktning Poäng
Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Programfördjupningskurser 300
Summa: 2500