EKJUR

Juridik

Är du intresserad av brott och straff? Då ska du välja Ekonomiprogrammet med juridisk inriktning på Drottning Blankas Gymnasieskola.

Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik är för dig som söker en bred utbildning inför framtida högskolestudier och arbetsliv. På programmet får du studera kriminalitet ur olika perspektiv: Hur ska vi minska brottsligheten? Borde vi höja straffen eller satsa mer på utsatta områden? Vad får kriminaliteten för konsekvenser för samhället? Vår unika kriminologiprofil ger dig även möjligheten att studera teorier och förklaringar till olika typer av brott samt förstå vad som gör att vissa människor begår brott.

Drottning Blankas Gymnasieskola har ett brett nätverk och samarbete med Polismyndigheten, Kriminalvården och universitet, så att din utbildning alltid ligger nära verkligheten och i linje med den senaste forskningen. Vi är en certifierad FN-skola och vi arbetar med internationella och globala frågor i alla våra program, bland annat genom vårt partnerskap och utbyte med en av Indiens högst rankade gymnasieskolor, The Shri Ram School.

Ekonomiprogrammet Juridik Kriminologi öppnar för en spännande och bred arbetsmarknad inom rättsväsende, företag och internationella organisationer. Du får en bred behörighet till högskolan och kan naturligtvis utöka den genom dina individuella val. Vi garanterar alla elever plats på meritgivande kurser. Ekonomiprogrammet juridik kriminologi öppnar många dörrar inför framtiden!

Här är några konkreta exempel på vad vår kriminologiprofil erbjuder dig som elev:

  • Introduktionskurs i kriminologi
  • Fördjupningskurs i kriminologi juridisk inriktning
  • Polisiära arbetsmetoder, till exempel gärningsmannaprofilering, brottsplatsundersökning, intervju- och förhörsmetodik
  • Samarbete med Polismyndigheten, Kriminalvården och universitet
  • Arbetsmarknadsdagar

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKJUR

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Programinriktning
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Fördjupningskurser
Kriminologi - introduktion 100
Kriminologi - brott och straff 100
Ledarskap och organisation 100
Summa: 2500