EKJUR

Kriminologi

För att söka denna utbildning söker du till enheten Helsingborg Prästgatan.

Hösten 2022 startar vi Ekonomiprogrammet – Juridik med vår profil Kriminologi. Här kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Ekonomiprogrammet med inriktningen juridik, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Kriminologi

År 1

Personligt

Du introduceras tilll betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Rättskedjan och rättegångsbesök
 • Kriminologins grunder
 • Gärningsmannaprofilering
 • Massmedia och brott
 • Affärsplanen – från idé till verklighet
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till juridik?

Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser och dyka ner i verkliga fall.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Rättegångsspel och juridiska case
 • Brott och påföljd
 • Samhällsekonomi och kriminalpolitik
 • Straff kontra vård?
 • Arbetsmarknadsdag med Polisen och Kriminalvården
 • Lär dig om miljöbrott och ekonomisk brottslighet
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska och juridiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och du blir förberedd på att arbeta i en internationell kontext.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Kriminologisk teori och juridiska metoder
 • Rättegångsbesök
 • Affärsrätt
 • Internationell rätt
 • Projektledning och event
 • Kriminalteknik
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras tilll betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till juridik?

Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser och dyka ner i verkliga fall.

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska och juridiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och du blir förberedd på att arbeta i en internationell kontext.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Rättskedjan och rättegångsbesök
 • Kriminologins grunder
 • Gärningsmannaprofilering
 • Massmedia och brott
 • Affärsplanen – från idé till verklighet

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Rättegångsspel och juridiska case
 • Brott och påföljd
 • Samhällsekonomi och kriminalpolitik
 • Straff kontra vård?
 • Arbetsmarknadsdag med Polisen och Kriminalvården
 • Lär dig om miljöbrott och ekonomisk brottslighet

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Kriminologisk teori och juridiska metoder
 • Rättegångsbesök
 • Affärsrätt
 • Internationell rätt
 • Projektledning och event
 • Kriminalteknik

Efter studenten

 • Ekonom
 • Jurist
 • Advokat
 • Åklagare
 • Utredare
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKJUR

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Företagsekonomi 1100
Privatjuridik100
Moderna språk100
Psykologi 150
InriktningskurserPoäng
Filosofi 150
Psykologi 2a50
Affärsjuridik100
Rätten och samhället100
FördjupningskurserPoäng
300
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500