EKJUR

Kriminologi

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Ekonomiprogrammet med inriktningen juridik, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Kriminologi

År 1

Personligt

Du introduceras till ekonomins och kriminologins grunder, betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle och det juridiska språket. Vi diskuterar även polisens, kriminalvårdens och domstolarnas funktion i samhället.

Du studerar teorier och förklaringar till olika typer av brott och vad som gör att vissa människor begår brott.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Rättegångsbesök
 • Gärningsmannaprofilering
 • Massmedia i relation till brott
 • Föreläsningar med bl.a. Ung Privatekonomi
 • Tävlar i entreprenörskap och företagsekonomi
År 2

Lokalt

Nu vässar du dina kunskaper inom lag och rätt och lär dig om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv.

Du studerar kriminalitet ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Vad får kriminaliteten för konsekvenser för samhället? Hur kan vi minska brottsligheten? Bör vi höja straffen eller satsa mer på utsatta områden?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Rättegångsspel och juridiska case
 • Arbetsmarknadsdag med polisen och kriminalvården
 • Studiebesök hos lokala rättsinstanser
 • Dyker ner i aktuella fall
År 3

Globalt

Du förbereds för vidare studier inom ekonomi, juridik och kriminologi. Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och du blir förberedd på att arbeta i en internationell kontext.

Du lär dig också om att leda och ta ansvar för en grupp.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Rättegångsbesök
 • Kriminalteknik
 • Skapar events och aktiviteter på skolan
 • Knyter kontakter med samhällsaktörer
 • Gör studiebesök på universitet och högskola
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till ekonomins och kriminologins grunder, betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle och det juridiska språket. Vi diskuterar även polisens, kriminalvårdens och domstolarnas funktion i samhället.

Du studerar teorier och förklaringar till olika typer av brott och vad som gör att vissa människor begår brott.

Lokalt

Nu vässar du dina kunskaper inom lag och rätt och lär dig om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv.

Du studerar kriminalitet ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Vad får kriminaliteten för konsekvenser för samhället? Hur kan vi minska brottsligheten? Bör vi höja straffen eller satsa mer på utsatta områden?

Globalt

Du förbereds för vidare studier inom ekonomi, juridik och kriminologi. Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och du blir förberedd på att arbeta i en internationell kontext.

Du lär dig också om att leda och ta ansvar för en grupp.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Rättegångsbesök
 • Gärningsmannaprofilering
 • Massmedia i relation till brott
 • Föreläsningar med bl.a. Ung Privatekonomi
 • Tävlar i entreprenörskap och företagsekonomi

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Rättegångsspel och juridiska case
 • Arbetsmarknadsdag med polisen och kriminalvården
 • Studiebesök hos lokala rättsinstanser
 • Dyker ner i aktuella fall

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Rättegångsbesök
 • Kriminalteknik
 • Skapar events och aktiviteter på skolan
 • Knyter kontakter med samhällsaktörer
 • Gör studiebesök på universitet och högskola

Efter studenten

 • Ekonom
 • Jurist
 • Advokat
 • Åklagare
 • Civilutredare
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKJUR

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Programfördjupningskurser Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Ledarskap och organisation 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500