EKJUR

Kriminologi

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Ekonomiprogrammet med inriktningen juridik, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Kriminologi

År 1

Personligt

Du introduceras till betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Lär känna rättsväsendet
 • Studerar grunderna i företagande
 • Läser om demokrati och rättsväsendet
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till juridik?

Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser och dyka ner i verkliga fall

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Rättegångsspel och riktiga juridiska case
 • Besök på kriminalvården
 • Kriminologiska teorier
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska och juridiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och du blir förberedd på att arbeta i en internationell kontext.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Egen forskning kring ett brott
 • Gymnasiearbete
 • Projekt inom internationell rätt
 • Kriminalteknik
 • Affärsrätt
 • Rättegångsbesök
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle.

Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till juridik?

Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser och dyka ner i verkliga fall

Globalt

Under det sista året stärks dina ekonomiska och juridiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och du blir förberedd på att arbeta i en internationell kontext.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Lär känna rättsväsendet
 • Studerar grunderna i företagande
 • Läser om demokrati och rättsväsendet

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Rättegångsspel och riktiga juridiska case
 • Besök på kriminalvården
 • Kriminologiska teorier

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Egen forskning kring ett brott
 • Gymnasiearbete
 • Projekt inom internationell rätt
 • Kriminalteknik
 • Affärsrätt
 • Rättegångsbesök

Efter studenten

 • Ekonom
 • Jurist
 • Advokat
 • Åklagare
 • Utredare
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

EKJUR

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Programfördjupningskurser Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Ledarskap och organisation 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500