SABET

Kriminologi

Det högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred grund och riktar sig till dig som är intresserad av hur människan agerar, tänker och känner i olika situationer. Vår speciella profil Kriminologi inom inriktningen Beteendevetenskap ger dig fördjupad kunskap inom kriminologi eftersom flera av programmets kurser präglas av profilen.

Kriminologi är ett ämne som fokuserar på att förklara varför människor begår och utsätts för brott. Kriminologer framställer exempelvis teorier för att förklara ett kriminellt beteende och olika typer av brottslighet. De bistår även polisen med expertkunskap i utredningar. Att läsa profilen Kriminologi kan till exempel innebära att du får analysera DNA i ämnet Naturkunskap samt studera vilka mekanismer som gör att vissa människor begår brott och återfaller i brott inom ämnet Psykologi.

Med hjälp av vår utbildning kan du som har ett intresse för polis-, juridik- och psykologiområdet få goda förutsättningar för vidare studier inom kriminologi på Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Malmö Högskola m.fl.

Eftersom utbildningen är bred får du förutom en god inblick i kriminologi, även en omfattande bas att stå på om du väljer att vidareutbilda dig inom andra områden. Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar många dörrar inför framtiden!

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Programinriktning Poäng
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Programfördjupningskurser 300
Summa: 2500