SABET

Kriminologi

Öppnar för sök ht23

För att söka denna utbildning söker du till enheten Helsingborg Södra Kyrkogatan.
 
På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Kriminologi

År 1

Personligt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden du själv besitter och du utvecklar din förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter andra individer kan ha.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 1:

 • Studiebesök och gästföreläsningar, av t. ex. försvarsadvokater
 • Studier av mänskligt beteende
 • Människans agerande, tänkande och känslor i olika situationer
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår lokalt samhälleliga kontext, språk och kommunikation. Du lär dig tänka och resonera kring teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar.

Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 2:

 • Studiebesök
 • Gästföreläsningar
 • Studier av samspel mellan individ och samhälle
 • Fördjupningskurs i psykologi
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt och vi studerar även freds- och konfliktkunskap.

Du bygger en förståelse för de globalt samhälleliga och psykologiska aspekterna av makt och hur det kan påverka och förklara det som sker i samhället

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 3:

 • Studiebesök hos Kriminalvården
 • Gästföreläsningar
 • Ingående studier av mänskligt beteende, varför gör folk som de gör? Hur fungerar hjärnan? Hur kan man avgöra om någon ljuger?
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden du själv besitter och du utvecklar din förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter andra individer kan ha.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår lokalt samhälleliga kontext, språk och kommunikation. Du lär dig tänka och resonera kring teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar.

Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt och vi studerar även freds- och konfliktkunskap.

Du bygger en förståelse för de globalt samhälleliga och psykologiska aspekterna av makt och hur det kan påverka och förklara det som sker i samhället

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 1:

 • Studiebesök och gästföreläsningar, av t. ex. försvarsadvokater
 • Studier av mänskligt beteende
 • Människans agerande, tänkande och känslor i olika situationer

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 2:

 • Studiebesök
 • Gästföreläsningar
 • Studier av samspel mellan individ och samhälle
 • Fördjupningskurs i psykologi

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 3:

 • Studiebesök hos Kriminalvården
 • Gästföreläsningar
 • Ingående studier av mänskligt beteende, varför gör folk som de gör? Hur fungerar hjärnan? Hur kan man avgöra om någon ljuger?

Studera vidare till

 • Utredare
 • Förhörsledare
 • Analytiker
 • Domstolssekreterare
 • Polis
 • Brandman
 • Psykolog
 • Beteendevetare
 • Socionom

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
InriktningskurserPoäng
Sociologi100
Ledarskap och organisation100
Psykologi 2a50
Kommunikation100
Samhällskunskap 2100
ProgramfördjupningskurserPoäng
Psykologi 2b50
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 1100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 2100
Religion 250
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500