SABET

Kriminologi

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: Personligt (år 1), Lokalt (år 2) och Globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Osäker på gymnasievalet? Här har vi samlat allt du behöver veta.

Detta händer under din tid på Kriminologi hos oss på Dbgy Söderport

År 1

Personligt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden du själv besitter och du utvecklar din förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter andra individer kan ha.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grunder inom psykologi och beteendevetenskap – från Freud till modern psykologi
 • Lär oss källkritik
 • Workshops kring demokrati
 • Studiebesök
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vårt samhälle, språk och kommunikation.

Du lär dig tänka och resonera kring teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar. Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Vad är kriminologi?
 • Varför begår vissa människor brott?
 • Hur fungerar polisväsendet i Sverige?
 • Hur arbetar kriminalvården?
 • Gör lokala studiebesök
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt. Du bygger en förståelse för det globala samhället och får möjlighet till ett internationellt samarbete.

Du fördjupar dina kunskaper inom kriminologi och binder ihop dem med psykologi. På så sätt skapas en förståelse för helheten bakom brottet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Gärningsmannaprofilering
 • Förhörsteknik
 • Minnespsykologi
 • Får besök från aktuella universitet
 • Juridiska begrepp och samhällets syn på brott och straff
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden du själv besitter och du utvecklar din förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter andra individer kan ha.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vårt samhälle, språk och kommunikation.

Du lär dig tänka och resonera kring teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar. Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt. Du bygger en förståelse för det globala samhället och får möjlighet till ett internationellt samarbete.

Du fördjupar dina kunskaper inom kriminologi och binder ihop dem med psykologi. På så sätt skapas en förståelse för helheten bakom brottet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grunder inom psykologi och beteendevetenskap – från Freud till modern psykologi
 • Lär oss källkritik
 • Workshops kring demokrati
 • Studiebesök

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Vad är kriminologi?
 • Varför begår vissa människor brott?
 • Hur fungerar polisväsendet i Sverige?
 • Hur arbetar kriminalvården?
 • Gör lokala studiebesök

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Gärningsmannaprofilering
 • Förhörsteknik
 • Minnespsykologi
 • Får besök från aktuella universitet
 • Juridiska begrepp och samhällets syn på brott och straff

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Utredare
 • Förhörsledare
 • Analytiker
 • Tulltjänsteman
 • Domstolssekreterare
 • Psykolog
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
InriktningskurserPoäng
Sociologi100
Ledarskap och organisation100
Psykologi 2a50
Kommunikation100
Samhällskunskap 2100
FördjupningskurserPoäng
HUMHUM00S - Kriminologi 1100
HUMHUM00S - Kriminologi 2100
HUMHUM00S - Juridik och Straffrättsfrågor100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500