SABET

Kriminologi

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Kriminologi

År 1

Personligt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp och kriminologi. Du studerar teorier och förklaringar till olika typer av brott. Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

Vi diskuterar också polisens, kriminalvårdens och domstolarnas funktion i samhället och du utvecklar din förståelse för dina såväl som andras drivkrafter och beteenden.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Gärningsmannaprofilering
 • Diskuterar straff eller vård
 • Sociologiska och psykologiska perspektiv på brott
 • Föreläsare från polisen och kriminalvården
År 2

Lokalt

Du fördjupar dig nu inom kriminologiska teorier och metoder. Vi diskuterar hur de sociala strukturerna på anstalter påverkar möjligheten till återanpassning i samhället.

Vi tittar även på hur gängkriminalitet, narkotika och ungdomsbrott påverkar samhället och individen: Hur kan vi som samhälle agera för att minska denna typ av kriminalitet?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fängelsemiljöns påverkan
 • Narkotika och beroende
 • Rättegångsobservation
 • Studiebesök på rättspsykiatrin och lokala rättsinstanser
År 3

Globalt

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom kriminologi och du förbereds för vidare studier inom beteendevetenskap, juridik och kriminologi.

Genom våra internationella samarbeten lär du dig mer om det senaste inom kriminologisk forskning ur ett globalt perspektiv.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Massmedia och brott
 • Modern kriminologi
 • Brott ur globalt perspektiv
 • Kriminalteknik
 • Polisiära arbetsmetoder
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp och kriminologi. Du studerar teorier och förklaringar till olika typer av brott. Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

Vi diskuterar också polisens, kriminalvårdens och domstolarnas funktion i samhället och du utvecklar din förståelse för dina såväl som andras drivkrafter och beteenden.

Lokalt

Du fördjupar dig nu inom kriminologiska teorier och metoder. Vi diskuterar hur de sociala strukturerna på anstalter påverkar möjligheten till återanpassning i samhället.

Vi tittar även på hur gängkriminalitet, narkotika och ungdomsbrott påverkar samhället och individen: Hur kan vi som samhälle agera för att minska denna typ av kriminalitet?

Globalt

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom kriminologi och du förbereds för vidare studier inom beteendevetenskap, juridik och kriminologi.

Genom våra internationella samarbeten lär du dig mer om det senaste inom kriminologisk forskning ur ett globalt perspektiv.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Gärningsmannaprofilering
 • Diskuterar straff eller vård
 • Sociologiska och psykologiska perspektiv på brott
 • Föreläsare från polisen och kriminalvården

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fängelsemiljöns påverkan
 • Narkotika och beroende
 • Rättegångsobservation
 • Studiebesök på rättspsykiatrin och lokala rättsinstanser

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Massmedia och brott
 • Modern kriminologi
 • Brott ur globalt perspektiv
 • Kriminalteknik
 • Polisiära arbetsmetoder

Efter studenten

 • Kriminolog
 • Civilutredare
 • Beteendevetare
 • Jurist
 • Socionom
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Sociologi 100
Ledarskap och organisation 100
Psykologi 2a 50
Kommunikation 100
Samhällskunskap 2 100
Programfördjupningskurser Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Rätten och samhället 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500