SABET

Kriminologi

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Nyhet!
Nu kan du även läsa vår fördjupning Futsal på Samhällsvetenskapsprogrammet. Läs mer här.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Kriminologi

År 1

Personligt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden du själv besitter och du utvecklar din förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter andra individer kan ha.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Kriminalpolitik
 • Brottsprevention
 • Brottets historia
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår lokalt samhälleliga kontext, språk och kommunikation. Du lär dig tänka och resonera om teorier kring olika brott och rättspsykologiska förklaringar.

Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Diskuterar utanförskap, socialisation, hedersbrott, grupprocesser och begreppet ondska
 • Besöker Tingsrätten, Kriminalvården och Polisen
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt och vi studerar även freds- och konfliktkunskap.

Du bygger en förståelse för de globalt samhälleliga och psykologiska aspekterna av makt och hur det kan påverka och förklara det som sker i samhället.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Fördjupning i rättsväsendet och den juridiska processen
 • Brottsplatsundersökning och rättegångsspel
 • Diskuterar brottslighet, anarki och olika samhällsstrukturer
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden du själv besitter och du utvecklar din förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter andra individer kan ha.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår lokalt samhälleliga kontext, språk och kommunikation. Du lär dig tänka och resonera om teorier kring olika brott och rättspsykologiska förklaringar.

Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt och vi studerar även freds- och konfliktkunskap.

Du bygger en förståelse för de globalt samhälleliga och psykologiska aspekterna av makt och hur det kan påverka och förklara det som sker i samhället.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Kriminalpolitik
 • Brottsprevention
 • Brottets historia

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Diskuterar utanförskap, socialisation, hedersbrott, grupprocesser och begreppet ondska
 • Besöker Tingsrätten, Kriminalvården och Polisen

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Fördjupning i rättsväsendet och den juridiska processen
 • Brottsplatsundersökning och rättegångsspel
 • Diskuterar brottslighet, anarki och olika samhällsstrukturer

Efter studenten

 • Utredare
 • Förhörsledare
 • Analytiker
 • Tulltjänsteman
 • Domstolssekreterare
 • Larmoperatör/SOS-operatör
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Sociologi 100
Ledarskap och organisation 100
Psykologi 2a 50
Kommunikation 100
Samhällskunskap 2 100
Programfördjupningskurser Poäng
Människors miljöer 100
Rätten och samhället 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500