Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

HAHAN

Ledare i butik

Ledare i butik är en av våra utbildningar (profiler) som ryms inom Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service. För dig som älskar service, ledarskap, teamwork och vill ha ansvar för inköp, så är detta helt rätt val.

Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Detta händer under din tid på Ledare i butik

År 1

Personligt

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, service, bemötande och kommunikation. Hur vill du bli bemött i en köpsituation?

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant som du ska vara med och forma i framtiden! Nu förstår du hur modern handel fungerar och vilka yrken och arbetsuppgifter som finns.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Introducerar dig till branschkunskap, ex. starta en butik, framtiden inom handel
 • Projekt: Julmarknad
 • Vårprojekt
 • Verklighetsförankrat case
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper och du studerar näringslivet närmare för att få en tydligare bild av yrkesrollen.

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande butiksmiljö och göra inköp till en butik.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Övar försäljning och bemötande i butik
 • Lär dig hur man får ihop en budget
 • Studerar ergonomi kopplat till yrket
 • Får inblick i hur man driver ett företag
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av internationell handel för samhället och hur du kan agera för att nå ut på den globala marknaden.

Detta år fokuserar till stor del på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och möjligheten finns att ansöka om att få göra del av den utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Startar, planerar, driver och avvecklar ett UF- företag
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande), möjlighet att göra det utomlands
 • Gymnasiearbete
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, service, bemötande och kommunikation. Hur vill du bli bemött i en köpsituation?

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant som du ska vara med och forma i framtiden! Nu förstår du hur modern handel fungerar och vilka yrken och arbetsuppgifter som finns.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper och du studerar näringslivet närmare för att få en tydligare bild av yrkesrollen.

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande butiksmiljö och göra inköp till en butik.

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av internationell handel för samhället och hur du kan agera för att nå ut på den globala marknaden.

Detta år fokuserar till stor del på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och möjligheten finns att ansöka om att få göra del av den utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Introducerar dig till branschkunskap, ex. starta en butik, framtiden inom handel
 • Projekt: Julmarknad
 • Vårprojekt
 • Verklighetsförankrat case

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Övar försäljning och bemötande i butik
 • Lär dig hur man får ihop en budget
 • Studerar ergonomi kopplat till yrket
 • Får inblick i hur man driver ett företag

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Startar, planerar, driver och avvecklar ett UF- företag
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande), möjlighet att göra det utomlands
 • Gymnasiearbete

Efter studenten

 • Entreprenör
 • Säljare
 • Inköpare
 • Butiksledare
 • Kundtjänstbiträde

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Eget företag
 • Alumni

Om programmet

Handelsprogrammet är en yrkesutbildning som förbereder dig för att gå ut i arbete eller starta företag direkt efter gymnasiet. Under utbildningen kommer du utveckla din förmåga att arbeta projektorienterat och lösa uppgifter enskilt såväl som i grupp. Du får den kunskap som krävs för att arbeta inom handelsyrken eller som entreprenör med ett eget företag. Du som läser inriktningen handel och service lär dig mer om det synliga arbetet i butik. Exempel på det är inköp och att leda samt kontrollera varuflöden, exponera en vara på ett säljande sätt, butiksledning och försäljning. Dessutom får du utbildning i hur man startar och driver näthandel. Utbildningen är yrkesförberedande, men kan även leda till vidare studier. Under din utbildning kommer du ha 15 veckors praktik.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

HAHAN

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation 1 100
Inriktningskurser Poäng
Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp 1 100
Näthandel 100
Programfördjupningskurser Poäng
Engelska 6 100
Svenska 2 100
Handel specialisering 100
Matematik 2a 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500