Medicin

Medicin är vår profil på Naturvetenskapliga programmet. Utbildningen passar dig som är intresserad av vetenskap, analys, experiment och laborationer och som vill studera vidare efter gymnasiet. Här rustas du med värdefulla insikter och kunskaper inför en framtid full av spännande möjligheter.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Osäker på gymnasievalet? Här har vi samlat allt du behöver veta.

År 1

Personligt

Du får en introduktion till naturvetenskapliga, matematiska och tekniska begrepp och hur de används inom vetenskapen. Redan i år 1 utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Experiment
 • Laboratorier
 • Fältstudier
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas din förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning och systematiska iakttagelser.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fokus på laborationsstudier
 • Lyssnar till gästföreläsningar
 • Fokuserar på sjukvård och läkemedel
 • Gör studiebesök
År 3

Globalt

Nu stärks dina kunskaper kring att argumentera och uttrycka dig naturvetenskapligt och mate- matiskt, även på engelska. Du känner dig allt mer säker på hur man bearbetar och tolkar olika typer av information och omsätter idéer i praktisk handling.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Möjlighet att åka utomlands för erfarenhetsutbyte med andra skolor i Europa
 • Studiebesök hos olika verksamheter som arbetar i laboratoriemiljö
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till naturvetenskapliga, matematiska och tekniska begrepp och hur de används inom vetenskapen. Redan i år 1 utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

Lokalt

I nästa steg utvecklas din förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Globalt

Nu stärks dina kunskaper kring att argumentera och uttrycka dig naturvetenskapligt och mate- matiskt, även på engelska. Du känner dig allt mer säker på hur man bearbetar och tolkar olika typer av information och omsätter idéer i praktisk handling.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Experiment
 • Laboratorier
 • Fältstudier

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fokus på laborationsstudier
 • Lyssnar till gästföreläsningar
 • Fokuserar på sjukvård och läkemedel
 • Gör studiebesök

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Möjlighet att åka utomlands för erfarenhetsutbyte med andra skolor i Europa
 • Studiebesök hos olika verksamheter som arbetar i laboratoriemiljö

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Läkare
 • Sjukvårdare
 • Ingenjör
 • Biolog
 • Kemist
 • Fysiker

Mål – efter gymnasiet

 • Högre utbildning
 • Alumni

Om programmet

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av vetenskap och matematik och vill ha en bred gymnasieutbildning med oändliga möjligheter. Vi erbjuder inriktningen naturvetenskap med profil medicin. Speciellt för naturvetenskapliga utbildningar är att de ger träning i att använda och förstå vetenskapliga metoder. Du som elev lär dig skilja på spekulationer och på vedertagna fakta. Du får chansen att lösa problem och dra slutsatser på ett vetenskapligt sätt. All kunskap du tar del av, har samlats ihop av diverse historiska människor under årens gång, kanske är det just du som bygger vidare på det arvet. Detta kan vara ditt första steg mot en karriär som läkare, ingenjör, tandläkare eller biolog.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

NANAT

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Biologi 1100
Fysik 1a150
Kemi 1100
Moderna språk100
InriktningskurserPoäng
Biologi 2100
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
ProgramfördjupningPoäng
Naturvetenskaplig specialisering100
Naturvetenskaplig specialisering100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500