SAMED

Medier, information och kommunikation

Medier, information och kommunikation är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Om du är intresserad av hur man bäst för ut ett budskap genom olika medier och vill lära dig hur det går till rent tekniskt, så är detta utbildningen för dig!

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

 

Detta händer under din tid på Medier, information och kommunikation

År 1

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle och vad har medierna för roll?

Hur kan du använda medier för att förmedla ett budskap på ett spännande och engagerande sätt?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Utvecklar din kommunikationsförmåga med andra
 • Filmskapande utifrån storyboard
 • Övar på muntlig och skriftlig presentations- teknik med hjälp av modern teknik
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om faktorer som kan påverka och förklara det som sker i vårt medielandskap kopplat till samhället och vi arbetar utifrån lokala vinklar.

Vi varvar teori med praktiskt lärande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Grundläggande kunskaper inom foto, film, illustration och reklam
 • Adobes programsvit för kreativt skapande
 • Grundläggande kamerateknik
 • Profilinriktade studieresor
 • Förmedla budskap till given målgrupp
År 3

Globalt

Nu stärks dina mediekommunikativa kompetenser och du utvecklar din förmåga att tillämpa relevanta metoder för att föra fram budskap mot givna målgrupper.

Du breddar din syn på hur medierna i vårt land samspelar med övriga länders för ex. opinionsbildning och du utvecklar ett globalt synsätt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Fördjupade kunskaper inom foto, film, illustration och reklam i teori och praktik
 • Fördjupning i kamerateknik
 • Professionellt skapande i foto- och filmstudio
 • Hur de olika mediekanalerna samarbetar
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle och vad har medierna för roll?

Hur kan du använda medier för att förmedla ett budskap på ett spännande och engagerande sätt?

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om faktorer som kan påverka och förklara det som sker i vårt medielandskap kopplat till samhället och vi arbetar utifrån lokala vinklar.

Vi varvar teori med praktiskt lärande.

Globalt

Nu stärks dina mediekommunikativa kompetenser och du utvecklar din förmåga att tillämpa relevanta metoder för att föra fram budskap mot givna målgrupper.

Du breddar din syn på hur medierna i vårt land samspelar med övriga länders för ex. opinionsbildning och du utvecklar ett globalt synsätt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Utvecklar din kommunikationsförmåga med andra
 • Filmskapande utifrån storyboard
 • Övar på muntlig och skriftlig presentations- teknik med hjälp av modern teknik

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Grundläggande kunskaper inom foto, film, illustration och reklam
 • Adobes programsvit för kreativt skapande
 • Grundläggande kamerateknik
 • Profilinriktade studieresor
 • Förmedla budskap till given målgrupp

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Fördjupade kunskaper inom foto, film, illustration och reklam i teori och praktik
 • Fördjupning i kamerateknik
 • Professionellt skapande i foto- och filmstudio
 • Hur de olika mediekanalerna samarbetar

Efter studenten

 • Journalist
 • Fotograf
 • Redigerare
 • Copywriter
 • Informatör
 • Nyhetsuppläsare
 • Redaktör

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SAMED

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Medieproduktion 1 100
Journalistik, reklam och information 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi 2a 50
Programfördjupningskurser Poäng
Fotografisk bild 50
Samhällskunskap 2 50
Digitalt skapande 100
Kommunikation 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2400