SAMED

Medier, information och kommunikation

Hösten 2022 startar vi Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning och profil Medier, information och kommunikation. Om du är intresserad av hur man bäst för ut ett budskap genom olika medier och vill lära dig hur det går till rent tekniskt, så är detta utbildningen för dig!

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Medier, information och kommunikation

År 1

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö men också till olika typer av medier och mediebruk.

Du utvecklar din förståelse för hur massmedia påverkar individer, grupper och samhällen.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Utvecklar din kommunikationsförmåga gentemot andra
 • Skapar film utifrån storyboard
 • Övar på muntlig och skriftlig presentations- teknik med hjälp av modern teknik
År 2

Lokalt

I nästa steg introduceras du till olika medier och sätt att använda kreativitet, nyfikenhet och kommunikation i skapandet.

Du genomför spännande studiebesök. Du får också lära dig att hantera olika digitala verktyg.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Arbetar grundläggande med foto, film, kamerateknik, illustration och reklam
 • Jobbar i Adobeprogrammen
 • Gör profilinriktade studieresor
 • Lär oss om budskap och målgrupp
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser och du använder medieproduktion för att presentera dina kunskaper om genusfrågor, globala förhållanden och etiska perspektiv.

Fokus ligger på kreativitet och praktiskt lärande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Arbetar med kreativa projekt
 • Startar och driver företag
 • Gör ett självständigt fördjupningsarbete i form av medieproduktion
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö men också till olika typer av medier och mediebruk.

Du utvecklar din förståelse för hur massmedia påverkar individer, grupper och samhällen.

Lokalt

I nästa steg introduceras du till olika medier och sätt att använda kreativitet, nyfikenhet och kommunikation i skapandet.

Du genomför spännande studiebesök. Du får också lära dig att hantera olika digitala verktyg.

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser och du använder medieproduktion för att presentera dina kunskaper om genusfrågor, globala förhållanden och etiska perspektiv.

Fokus ligger på kreativitet och praktiskt lärande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Utvecklar din kommunikationsförmåga gentemot andra
 • Skapar film utifrån storyboard
 • Övar på muntlig och skriftlig presentations- teknik med hjälp av modern teknik

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Arbetar grundläggande med foto, film, kamerateknik, illustration och reklam
 • Jobbar i Adobeprogrammen
 • Gör profilinriktade studieresor
 • Lär oss om budskap och målgrupp

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Arbetar med kreativa projekt
 • Startar och driver företag
 • Gör ett självständigt fördjupningsarbete i form av medieproduktion

Efter studenten

 • Journalist
 • Fotograf
 • Redigerare
 • Copywriter
 • Informatör
 • Nyhetsuppläsare
 • Redaktör

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SAMED

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Medieproduktion 1 100
Journalistik, reklam och information 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi 2a 50
Summa: 1800