ESBIL

Modedesign

Modedesign är en av våra profiler (utbildningar) inom Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning. Utbildningen passar dig som är kreativ och nyfiken på designprocessen och hur man gör en trendanalys.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

 
DBGY Uppsala består av två ansökningsenheter; Uppsala och Uppsala 2. Modedesign (ESBIL) tillhör Uppsala.

Detta händer under din tid på Modedesign

År 1

Personligt

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Som start introduceras du till hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut – från första idéskiss till färdig produkt.

Du provar på att skapa i olika material med hjälp av olika tekniker och får applicera din personliga och unika kreativitet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grundläggande färg- och formlära
 • Presenterar och uttrycker en idé
 • Visualiserar designidéer tvådimensionellt
 • Plaggteckning
 • Egna mindre designprojekt
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunskaper om olika tekniker och sätt att uttrycka sig på för att skapa, uppleva och tolka mode, design och kultur.

Du genomför spännande studiebesök och får träffa en lokalt förankrad designpersonlighet. Du får också lära dig att hantera olika digitala verktyg.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Experimenterar och skapar materialprover till din slutkollektion
 • Mode- och dräkthistoria
 • Mindre lokala designuppdrag och minikollektion
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser om formgivning. Du lär dig om konstens påverkan ur ett globalt och historiskt perspektiv, kopplat till juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik.

Du förbereds också på och utvecklar kunskaper i entreprenörskap och företagande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Egen slutkollektion utifrån modedesignprocessen med en given budget
 • Modevisning för slutkollektionen
År 1
År 2
År 3

Personligt

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Som start introduceras du till hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut – från första idéskiss till färdig produkt.

Du provar på att skapa i olika material med hjälp av olika tekniker och får applicera din personliga och unika kreativitet.

Lokalt

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunskaper om olika tekniker och sätt att uttrycka sig på för att skapa, uppleva och tolka mode, design och kultur.

Du genomför spännande studiebesök och får träffa en lokalt förankrad designpersonlighet. Du får också lära dig att hantera olika digitala verktyg.

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser om formgivning. Du lär dig om konstens påverkan ur ett globalt och historiskt perspektiv, kopplat till juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik.

Du förbereds också på och utvecklar kunskaper i entreprenörskap och företagande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grundläggande färg- och formlära
 • Presenterar och uttrycker en idé
 • Visualiserar designidéer tvådimensionellt
 • Plaggteckning
 • Egna mindre designprojekt

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Experimenterar och skapar materialprover till din slutkollektion
 • Mode- och dräkthistoria
 • Mindre lokala designuppdrag och minikollektion

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Egen slutkollektion utifrån modedesignprocessen med en given budget
 • Modevisning för slutkollektionen

Efter studenten

 • Designer
 • Formgivare
 • Konstnär

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program men med många kreativa inslag. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom exempelvis de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen ger dig en bred bas att stå på samtidigt som du får en möjlighet att vara kreativ och skapa, reflektera över dels dina egna med även över andras estetiska arbeten. Programmet ger dig möjlighet att utveckla både dina färdigheter inom design men också din analytiska förmåga.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

ESBIL

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser Poäng
Bild 100
Form 100
Bildteori 100
Bild och form 1b 100
Fördjupningskurser Poäng
Fackteckning och design 100
Formgivning 1 100
Textil färm och form 100
Design 1 100
Entreprenörskap 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500