Pedagogiskt arbete

Till hösten 2022 startar vi en ny utbildning, Barn och fritidsprogrammet – Pedagogiskt arbete, som är ett yrkesprogram. Programmet ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och rättigheter, och passar dig som vill arbeta som till exempel barnskötare eller elevassistent.

Från och med höstterminen 2023 ger yrkesprogram grundläggande högskolebehörighet.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Osäker på gymnasievalet? Här har vi samlat allt du behöver veta.
 

Detta händer under din tid på Pedagogiskt arbete

År 1

Personligt

Du lär dig om hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var för sig, och vad som styr vårt handlande i olika situationer.

Du får också kunskaper om vilka sociala rättigheter som vi har. Du tränas och utvecklar din förmåga att skapa optimala förutsättningar för människor, med fokus på barn och ungdomars delaktighet och lärande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Formar ditt egna ledarskap
 • Ökar din förståelse för människors olikhet och hur du kan bemöta människor i olika situationer
År 2

Lokalt

Nu utvecklas din kompetens kring att analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.

Du utvecklar din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor och du får lära dig vad som gör att människor får problem och på vilket sätt de kan få hjälp och stöd. Du får också genomföra lokalt arbetsplatsförlagt lärande och prova på hur ditt arbete kan påverka individers hälsa.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Initierar och genomför olika aktiviteter för skolkamrater
 • Planerar vår skolverksamhet tillsammans
 • Studerar lekens och skapande verksamheters betydelse för människors lärande
 • Lär dig hur vi arbetar med inkludering och assistans/stöd
År 3

Globalt

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom pedagogiskt ledarskap och socialt arbete och du förbereds på yrkesliv och vidare studier.

Du skriver ditt gymnasiearbete där du använder dina fördjupade kunskaper inom pedagogik. Du lär dig mer om demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter ur ett globalt perspektiv genom våra internationella samarbeten.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) t.ex. på skola eller ungdomsverksamhet
 • Möjlighet att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands
 • Lär dig om internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du lär dig om hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var för sig, och vad som styr vårt handlande i olika situationer.

Du får också kunskaper om vilka sociala rättigheter som vi har. Du tränas och utvecklar din förmåga att skapa optimala förutsättningar för människor, med fokus på barn och ungdomars delaktighet och lärande.

Lokalt

Nu utvecklas din kompetens kring att analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.

Du utvecklar din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor och du får lära dig vad som gör att människor får problem och på vilket sätt de kan få hjälp och stöd. Du får också genomföra lokalt arbetsplatsförlagt lärande och prova på hur ditt arbete kan påverka individers hälsa.

Globalt

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom pedagogiskt ledarskap och socialt arbete och du förbereds på yrkesliv och vidare studier.

Du skriver ditt gymnasiearbete där du använder dina fördjupade kunskaper inom pedagogik. Du lär dig mer om demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter ur ett globalt perspektiv genom våra internationella samarbeten.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Formar ditt egna ledarskap
 • Ökar din förståelse för människors olikhet och hur du kan bemöta människor i olika situationer

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Initierar och genomför olika aktiviteter för skolkamrater
 • Planerar vår skolverksamhet tillsammans
 • Studerar lekens och skapande verksamheters betydelse för människors lärande
 • Lär dig hur vi arbetar med inkludering och assistans/stöd

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) t.ex. på skola eller ungdomsverksamhet
 • Möjlighet att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands
 • Lär dig om internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter

Studera vidare till eller jobba som

 • Förskolepedagog
 • Elevassistent
 • Barnskötare
 • Socialpedagog
 • Fritidsassistent
 • Personlig assistent
 • Socionom

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidare studier
 • Alumni

Om programmet

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt och socialt arbete är ett yrkesprogram som ger dig möjlighet att börja jobba direkt efter gymnasiet. Från och med ht23 ger barn- och fritidsprogrammet dig grundläggande högskolebehörighet. Programmet passar dig som är intresserad av människor eller som gillar att umgås med barn. Vill du bli barnskötare och lära dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter är det här helt rätt utbildning för dig.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

BFPEA

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6*100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3*100
*Från och med höstterminen 2023 innehåller alla yrkesprogram kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Du som elev kan aktivt välja bort dem inför årskurs 2.
Programgemensamma kurserPoäng
Hälsopedagogik100
Naturkunskap 1a250
Kommunikation100
Lärande och utveckling100
Människors miljöer100
Pedagogiskt ledarskap100
Samhällskunskap 1a250
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Summa: 1500