Pedagogiskt arbete

Till hösten 2022 startar vi en ny utbildning, Barn och fritidsprogrammet – Pedagogiskt arbete, som är ett yrkesprogram. Programmet ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och rättigheter, och passar dig som vill arbeta som till exempel barnskötare eller elevassistent.

Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Pedagogiskt arbete

År 1

Personligt

Du lär dig om hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var för sig, och vad som styr vårt handlande i olika situationer.

Du får också kunskaper om vilka sociala rättigheter som vi har. Du tränas och utvecklar din förmåga att skapa optimala förutsättningar för människor, med fokus på barn och ungdomars delaktighet och lärande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Du lär dig om sociala processer och förhållanden
 • Samarbete med för- och grundskola
 • Övar på att leda övningar för barn i olika åldrar
 • Kurs i resiliens – motståndskraft
År 2

Lokalt

Nu utvecklas din kompetens kring att analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.

Du utvecklar din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor och du får lära dig vad som gör att människor får problem och på vilket sätt de kan få hjälp och stöd. Du får också genomföra lokalt arbetsplatsförlagt lärande och prova på hur ditt arbete kan påverka individers hälsa.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studerar behov, förutsättningar, åldrar, lärande och utveckling
 • Särskilt stöd, specialpedagogik och funktionsnedsättningar
 • Människors rättigheter
År 3

Globalt

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom pedagogiskt ledarskap och socialt arbete och du förbereds på yrkesliv och vidare studier.

Du skriver ditt gymnasiearbete där du använder dina fördjupade kunskaper inom pedagogik. Du lär dig mer om demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter ur ett globalt perspektiv genom våra internationella samarbeten.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) t.ex. på skola eller ungdomsverksamhet
 • Fördjupar dig inom ledarskap, pedagogik och socialt arbete
 • Möjlighet att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du lär dig om hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var för sig, och vad som styr vårt handlande i olika situationer.

Du får också kunskaper om vilka sociala rättigheter som vi har. Du tränas och utvecklar din förmåga att skapa optimala förutsättningar för människor, med fokus på barn och ungdomars delaktighet och lärande.

Lokalt

Nu utvecklas din kompetens kring att analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.

Du utvecklar din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor och du får lära dig vad som gör att människor får problem och på vilket sätt de kan få hjälp och stöd. Du får också genomföra lokalt arbetsplatsförlagt lärande och prova på hur ditt arbete kan påverka individers hälsa.

Globalt

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom pedagogiskt ledarskap och socialt arbete och du förbereds på yrkesliv och vidare studier.

Du skriver ditt gymnasiearbete där du använder dina fördjupade kunskaper inom pedagogik. Du lär dig mer om demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter ur ett globalt perspektiv genom våra internationella samarbeten.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Du lär dig om sociala processer och förhållanden
 • Samarbete med för- och grundskola
 • Övar på att leda övningar för barn i olika åldrar
 • Kurs i resiliens – motståndskraft

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studerar behov, förutsättningar, åldrar, lärande och utveckling
 • Särskilt stöd, specialpedagogik och funktionsnedsättningar
 • Människors rättigheter

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) t.ex. på skola eller ungdomsverksamhet
 • Fördjupar dig inom ledarskap, pedagogik och socialt arbete
 • Möjlighet att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands

Studera vidare till eller jobba som

 • Förskolepedagog
 • Elevassistent
 • Barnskötare
 • Väktare
 • Personlig assistent
 • Socionom

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidare studier
 • Eget företag
 • Alumni

Om programmet

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt och socialt arbete är ett yrkesprogram som ger dig möjlighet att börja jobba direkt efter gymnasiet. Du har också möjlighet att få grundläggande behörighet till högskola och universitet. Programmet passar dig som är intresserad av människor eller som gillar att umgås med barn. Vill du bli barnskötare och lära dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter är det här helt rätt utbildning för dig.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

BFPEA

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser Poäng
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Summa: 1300