VO

Psykiatri och rättspsykiatri

Under dina tre år på vård- och omsorgsprogrammet med inrikting psykiatri och rättspsykiatri, lär du dig förstå hur viktig du som vårdare kan vara för en individ. Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa. Du lär du dig även att utföra arbetsuppgifter med patienter och tekniska hjälpmedel samt att förstå hur socialtjänstens lagar och regler fungerar.

När du tar studenten från programmet kommer du dessutom att ha fått kunskaper i samtalsmetodik, koll på olika läkemedel och deras biverkningar samt hur du blir en viktig och kunnig medarbetare inom vården. Efter år 3 har du även en yrkesexamen.

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik. Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns tre olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Önskar du grundläggande högskolebehörighet finns det möjlighet att läsa dessa kurser inom ramen för programmet.

Så ansöker du

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

VO

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Hälsopedagogik 100
Medicin 1 150
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Specialpedagogik 1 100
Svenska 2 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Programfördjupningskurser Poäng
Psykiatri 2 200
Rättspsykiatri 100
Akutsjukvård 200
Summa: 2500