VO

Räddningsmedicin

Räddningsmedicin är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Vård- och omsorgsprogrammet. Till skillnad från profilen Hälsa och omsorg så ligger fokuset här på akutsjukvård.

Efter utbildningen är du undersköterska och kan börja jobba direkt inom vården. Inom utbildningen kan du även välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Räddningsmedicin

År 1

Personligt

Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

Du får även en förståelse för vikten av en tydlig yrkesidentitet och den betydelse som du kommer att ha för många människors välbefinnande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Du lär dig medicinsk terminologi
 • Du studerar kroppens anatomi och fysiologi
 • Gästföreläsare från vårdsektorn gör besök
 • Du genomför din första APL (arbetsplatsförlagt lärande)
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt inom vården.

Du fördjupar dina kunskaper inom sjukdomslära och tittar närmare på barn och ungas utveckling.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Samarbetar med Räddningstjänsten
 • Vi söker svar på frågan: Hur blir vi sjuka?
 • Frisk- och riskfaktorer samt förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring hur du kan ge den bästa vården genom att se patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter.

Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik, vilket ökar möjligheterna att kommunicera och arbeta i andra länder. Du får också möjlighet att genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Har ett internationellt perspektiv
 • Räddningsvecka med fokus på akutsjukvård
 • Hur utför vi HLR och agerar vid brand?
 • Hur hanterar vi kriser och katastrofer?
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

Du får även en förståelse för vikten av en tydlig yrkesidentitet och den betydelse som du kommer att ha för många människors välbefinnande.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt inom vården.

Du fördjupar dina kunskaper inom sjukdomslära och tittar närmare på barn och ungas utveckling.

Globalt

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring hur du kan ge den bästa vården genom att se patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter.

Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik, vilket ökar möjligheterna att kommunicera och arbeta i andra länder. Du får också möjlighet att genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Du lär dig medicinsk terminologi
 • Du studerar kroppens anatomi och fysiologi
 • Gästföreläsare från vårdsektorn gör besök
 • Du genomför din första APL (arbetsplatsförlagt lärande)

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Samarbetar med Räddningstjänsten
 • Vi söker svar på frågan: Hur blir vi sjuka?
 • Frisk- och riskfaktorer samt förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Har ett internationellt perspektiv
 • Räddningsvecka med fokus på akutsjukvård
 • Hur utför vi HLR och agerar vid brand?
 • Hur hanterar vi kriser och katastrofer?

Efter studenten

 • Intensivvårdssköterska
 • Ambulanssjukvårdare
 • Undersköterska
 • Personlig assistent
 • Arbetsterapeut
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Apotekstekniker

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik. Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns tre olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Önskar du grundläggande högskolebehörighet finns det möjlighet att läsa dessa kurser inom ramen för programmet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

VO

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Programfördjupningskurser Poäng
Vård- och omsorgsspecialisering 100
Räddningsmedicin 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500