VO

Räddnings-
medicin

Räddningsmedicin är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Vård- och omsorgsprogrammet. Till skillnad från profilen Hälsa och omsorg så ligger fokuset här på akutsjukvård.

Efter godkända kurser är du undersköterska och kan börja arbeta direkt inom vården. Från och med höstterminen 2023 ger yrkesprogram även grundläggande högskolebehörighet. Inom utbildningen kan du även välja till kurser för att få särskild behörighet till exempelvis sjuksköterskeprogrammet.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Osäker på gymnasievalet? Här har vi samlat allt du behöver veta.

Detta händer under din tid på Räddningsmedicin

År 1

Personligt

Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

Du grundar även en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studiebesök på t.ex. akutmottagningen och rehabavdelning
 • Din första APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Du lär dig begrepp och fackspråk
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt på lokala arbetsplatser.

Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och regler fungerar och får koll på olika läkemedel och deras biverkningar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Praktiska sjukvårdsmoment med Försvarsmakten
 • Samarbete med ambulanssjukvårdarutbildningen
 • Deltar i Räddningstjänsten övningar
 • Studiebesök på hospice
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring hur du kan ge den bästa vården genom att se patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter.

Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik, vilket ökar möjligheterna att kommunicera och arbeta i andra länder. Du får också möjlighet att genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Fortsatt samarbete med Räddningstjänsten
 • Studiebesök hos bl.a. polisen, brandkåren och ambulansen
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

Du grundar även en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt på lokala arbetsplatser.

Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och regler fungerar och får koll på olika läkemedel och deras biverkningar.

Globalt

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring hur du kan ge den bästa vården genom att se patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter.

Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik, vilket ökar möjligheterna att kommunicera och arbeta i andra länder. Du får också möjlighet att genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studiebesök på t.ex. akutmottagningen och rehabavdelning
 • Din första APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Du lär dig begrepp och fackspråk

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Praktiska sjukvårdsmoment med Försvarsmakten
 • Samarbete med ambulanssjukvårdarutbildningen
 • Deltar i Räddningstjänsten övningar
 • Studiebesök på hospice

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Fortsatt samarbete med Räddningstjänsten
 • Studiebesök hos bl.a. polisen, brandkåren och ambulansen

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Intensivvårdssköterska
 • Ambulanssjukvårdare
 • Undersköterska
 • Arbetsterapeut
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Apotekstekniker
 • Polis
 • Brandman

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik. Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns två olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Från och med ht23 ger vård- och omsorgsprogrammet dig grundläggande högskolebehörighet.

Läs mer om Drottning Blankas satsning på Vård och omsorg!

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

VO

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6*100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3*100
*Från och med höstterminen 2023 innehåller alla yrkesprogram kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Du som elev kan aktivt välja bort dem inför årskurs 2.
Programgemensamma kurserPoäng
Anatomi och fysiologi 150
Anatomi och fysiologi 250
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100
Gerontologi och geriatrik100
Hälso- och sjukvård 1100
Hälso- och sjukvård 2100
Omvårdnad 1100
Omvårdnad 2100
Psykiatri 1100
Psykiatri 2100
Psykologi 150
Samhällskunskap 1a250
Social omsorg 1100
Social omsorg 2100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
ProgramfördjupningskurserPoäng
Vård- och omsorgsspecialisering100
Räddningsmedicin100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2700