VO

Räddnings-
medicin

Räddningsmedicin är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Vård- och omsorgsprogrammet. Till skillnad från profilen Hälsa och omsorg så ligger fokuset här på akutsjukvård.

Efter godkända kurser är du undersköterska och kan börja arbeta direkt inom vården. Inom utbildningen kan du även välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Räddningsmedicin

År 1

Personligt

Du får kunskaper i omvårdnadsteknik och hur man bemöter människor i alla åldrar och i olika behandlings- och vårdsituationer. Du lär dig också grundligt om hygien och hälsa och får en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, både sett till fysiska och psykologiska faktorer.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Livräddning och HLR
 • Hygien och hälsa
 • Omvårdnadsteknik
 • Personcentrerad vård
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom äldreomsorgen
År 2

Lokalt

I nästa steg fördjupar du dina kunskaper i anatomi och funktionsförmåga. Du lär dig om de lagar och regler som styr vården och socialtjänsten samt hur man dokumenterar och rapporterar på ett korrekt sätt.

Du fördjupar dig också i olika läkemedel och deras biverkningar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Det professionella förhållningssättet
 • Specialpedagogiska hjälpmedel och aktiviteter
 • Mötet med brukare och patienter
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom LSS och skola
År 3

Globalt

Under ditt sista år stärks dina kompetenser ytterligare mot arbetet inom akutsjukvård och räddningsmedicin. Du lär dig också hur du kan ge den bästa patientvården utifrån biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter.

Du får nu även kunskaper i samtalsmetodik, vilket ökar dina möjligheterna att kunna kommunicera och arbeta i andra länder.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Akutsjukvård i fält - första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande
 • Etik
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom akutsjukvård, möjlighet att göra det utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får kunskaper i omvårdnadsteknik och hur man bemöter människor i alla åldrar och i olika behandlings- och vårdsituationer. Du lär dig också grundligt om hygien och hälsa och får en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, både sett till fysiska och psykologiska faktorer.

Lokalt

I nästa steg fördjupar du dina kunskaper i anatomi och funktionsförmåga. Du lär dig om de lagar och regler som styr vården och socialtjänsten samt hur man dokumenterar och rapporterar på ett korrekt sätt.

Du fördjupar dig också i olika läkemedel och deras biverkningar.

Globalt

Under ditt sista år stärks dina kompetenser ytterligare mot arbetet inom akutsjukvård och räddningsmedicin. Du lär dig också hur du kan ge den bästa patientvården utifrån biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter.

Du får nu även kunskaper i samtalsmetodik, vilket ökar dina möjligheterna att kunna kommunicera och arbeta i andra länder.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Livräddning och HLR
 • Hygien och hälsa
 • Omvårdnadsteknik
 • Personcentrerad vård
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom äldreomsorgen

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Det professionella förhållningssättet
 • Specialpedagogiska hjälpmedel och aktiviteter
 • Mötet med brukare och patienter
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom LSS och skola

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Akutsjukvård i fält - första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande
 • Etik
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom akutsjukvård, möjlighet att göra det utomlands

Efter studenten

 • Intensivvårdssköterska
 • Ambulanssjukvårdare
 • Undersköterska
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Personlig assistent
 • Mentalskötare
 • Brandman
 • Arbetsterapeut

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik. Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns tre olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Önskar du grundläggande högskolebehörighet finns det möjlighet att läsa dessa kurser inom ramen för programmet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

VO

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Programfördjupningskurser Poäng
Vård- och omsorgsspecialisering 100
Räddningsmedicin 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500