Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

HT

Resor och evenemang

Vill du jobba inom världens största näringsgren? Gillar du service, internationella möten och människor? Då är Hotell och turism rätt utbildning för dig.

Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Hotell och turism

År 1

Personligt

Du introduceras till vad service och bemötande inom hotell- och turistnäringen innebär. Hur vill du själv bli bemött när du till exempel bor på hotell?

Du får vara med och hjälpa till vid möten som sker på skolan, i samarbete med elever från år 2 och 3. Att kunna planera är en viktig förmåga inom hotell- och turismnäringen och du startar med att planera dina studier!

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grunder inom evenemang och turism
 • Planering och genomförande av evenemang
 • Studiebesök
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper inom service och hur man bemöter olika individer på ett anpassat sätt.

Du får nu träffa representanter från näringslivet och även ge dig ut i branschen för att använda dina färdigheter hos lokala arbetsplatser inom turistnäringen!

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Ledarskap, ansvar och samarbete
 • Kundbemötande i fokus
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser kring att kunna guida och ge information till en grupp, att organisera och genomföra aktiviteter samt att kunna använda en mer avancerad planeringsmetod för uppdragen.

Även under detta år genomför du APL och många av våra elever genomför den på den internationella marknaden.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Arrangera evenemang
 • Studier kring globala branschgemensamma mål
 • Workshops i att starta eget företag
 • Möjlighet till APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till vad service och bemötande inom hotell- och turistnäringen innebär. Hur vill du själv bli bemött när du till exempel bor på hotell?

Du får vara med och hjälpa till vid möten som sker på skolan, i samarbete med elever från år 2 och 3. Att kunna planera är en viktig förmåga inom hotell- och turismnäringen och du startar med att planera dina studier!

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper inom service och hur man bemöter olika individer på ett anpassat sätt.

Du får nu träffa representanter från näringslivet och även ge dig ut i branschen för att använda dina färdigheter hos lokala arbetsplatser inom turistnäringen!

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser kring att kunna guida och ge information till en grupp, att organisera och genomföra aktiviteter samt att kunna använda en mer avancerad planeringsmetod för uppdragen.

Även under detta år genomför du APL och många av våra elever genomför den på den internationella marknaden.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Grunder inom evenemang och turism
 • Planering och genomförande av evenemang
 • Studiebesök

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Ledarskap, ansvar och samarbete
 • Kundbemötande i fokus
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande)

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Arrangera evenemang
 • Studier kring globala branschgemensamma mål
 • Workshops i att starta eget företag
 • Möjlighet till APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands

Efter studenten

 • Eventansvarig
 • Festivalarrangör
 • Turistguide
 • Konferensvärd

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Eget företag
 • Alumni

Om programmet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram där du efter examen ska nå kunskaper som krävs för att arbeta inom evenemang, hotell-, konferens- och turismnäringen. Programmet strävar mot att utveckla kunskaper inom service och kundbemötande samt inom försäljning, marknadsföring, kommunikation och entreprenörskap. Självklart finns möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet inom ramen för programmet.

Drottning Blankas Gymnasieskola samarbetar med César Ritz Colleges vilket innebär att våra studenter kommer ges möjlighet att tillgodoräkna sig del av sin utbildning om de väljer att fortsätta sina studier där.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

HT

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser Poäng
Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Logi 100
Konferens & evenemang 100
Service & bemötande 100
Besöksnäringen 100
Resmål & resvägar 100
Hållbar turism 100
Fördjupningskurser Poäng
Reseproduktion och försäljning 100
Retorik 100
Frukost och bufféservering 100
Aktiviteter och upplevelser 100
Marknadsföring och försäljning 100
Reception 1 100
Evenemang 100
Personlig försäljning 1 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500