FSFOR

Säljare

Säljare är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Försäljnings- och serviceprogrammet, som tidigare hette Handels- och administrationsprogrammet. Om du gillar ex. kundservice, försäljning och marknadsföring eller butikskommunikation, så är detta helt rätt val för dig.

Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

 
DBGY Malmö City består av två ansökningsenheter; Malmö City och Malmö City 2. Säljare (FSFOR) tillhör Malmö City.

Detta händer under din tid på Säljare

År 1

Personligt

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, service och försäljning, bemötande och kommu- nikation. Hur vill du bli bemött i en köpsituation?

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant som du ska vara med och forma i framtiden! Nu förstår du hur modern handel fungerar och vilka yrken och arbetsuppgifter som finns.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Möter branschen utanför skolan genom studiebesök
 • Lyssnar till externa föreläsare som gästar
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper såväl på skolan som ute på olika lokala arbets- platser.

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande butiksmiljö och göra inköp till en butik. Vi lägger fokus även på den växande digitala handeln.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Längre APL(arbetsplatsförlagt lärande)-period
 • Möjlighet att praktisera i Köpenhamn
 • Fokuserar på sälj, service och inköp
År 3

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av internationell handel för samhället och hur du kan agera för att nå ut på den globala marknaden.

Även detta år får du möjlighet till arbetsplats- förlagt lärande (APL) och många av våra elever genomför den utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Startar och driver ett eget UF-företag
 • Lärandet ute på APL-platsen fördjupas
 • Lyssnar till externa föreläsare
 • Gör besök på mässor
 • Studiebesök
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, service och försäljning, bemötande och kommu- nikation. Hur vill du bli bemött i en köpsituation?

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant som du ska vara med och forma i framtiden! Nu förstår du hur modern handel fungerar och vilka yrken och arbetsuppgifter som finns.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper såväl på skolan som ute på olika lokala arbets- platser.

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande butiksmiljö och göra inköp till en butik. Vi lägger fokus även på den växande digitala handeln.

Globalt

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av internationell handel för samhället och hur du kan agera för att nå ut på den globala marknaden.

Även detta år får du möjlighet till arbetsplats- förlagt lärande (APL) och många av våra elever genomför den utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Möter branschen utanför skolan genom studiebesök
 • Lyssnar till externa föreläsare som gästar

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Längre APL(arbetsplatsförlagt lärande)-period
 • Möjlighet att praktisera i Köpenhamn
 • Fokuserar på sälj, service och inköp

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Startar och driver ett eget UF-företag
 • Lärandet ute på APL-platsen fördjupas
 • Lyssnar till externa föreläsare
 • Gör besök på mässor
 • Studiebesök

Efter studenten

 • Butikssäljare
 • Företagssäljare
 • Inköpare
 • Visual Merchandiser
 • Onlinemarknadsförare
 • Butiksledare

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Eget företag
 • Alumni

Om programmet

Försäljnings- och serviceprogrammet hette tidigare Handels- och Administrationsprogrammet och är en yrkesutbildning som förbereder dig för att gå ut i arbete eller starta företag direkt efter gymnasiet. Under utbildningen kommer du utveckla din förmåga att arbeta projektorienterat och lösa uppgifter enskilt såväl som i grupp. Du lär dig om kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling.

Du får den kunskap som krävs för att arbeta inom försäljning eller som entreprenör med ett eget företag. Dessutom får du utbildning i hur man startar och driver näthandel. Utbildningen är yrkesförberedande, men kan även leda till vidare studier. Under din utbildning kommer du ha 15 veckors praktik.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

FSFOR

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser
Entreprenörskap 100
Personlig försäljning 1 100
Servicekunskap 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Branschkunskap inom handel 100
Handel och hållbar utveckling 100
Information och kommunikation 1 100
Inköp 1 100
Programfördjupningskurser Poäng
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Entreprenörskap och företagande 100
Personlig försäljning 3 100
Handel – specialisering 100
Personlig försäljning 2 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Företagsekonomi 1 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500