SASAM

Samhälls-
vetenskap

Samhällsvetenskap är en av våra utbildningar som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Om du är intresserad av hur olika samhällen fungerar och påverkas av omvärlden, så är detta helt rätt val för dig.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

På Drottning Blankas Gymnasieskola är internationalisering och ett globalt perspektiv centralt för utbildningen. Därför åker vi på DBGY Norrköping bland annat utomlands under vårterminen i årskurs 3 på Samhhällsvetenskap – något vi kallar för ”Resan”. Det kan du läsa mer om här.
 
Här kan du titta på en film om Samhällsvetenskap på DBGY Norrköping
 

Detta händer under din tid på Samhällsvetenskap

År 1

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle?

Du utvecklar din förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studiebesök hos Räddningstjänsten och Försvarsmakten (Malmen Lkpg)
 • Reser ev. till Stockholm för att träffa riksdagspolitiker
 • Får besök av kommunfullmäktige och en Civilekonom
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället och vi arbetar utifrån lokala vinklar.

Hur kan t.ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historien för roll idag och för framtiden?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Får besök av historiker som problematiserar svensk historia
 • Besöker de närliggande museerna
 • Försvarsutbildarna/
  rekryteringsenheten och kommunfullmäktige föreläser
År 3

Globalt

Nu stärks dina samhällsvetenskapliga kompetenser och du utvecklar din förmåga att tillämpa relevanta metoder för att tolka och förstå samband ytterligare.

Du breddar din syn på hur samhället i vårt land samspelar med övriga länders och utvecklar ett globalt synsätt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Besöker Linköpings Universitet
 • Gör tematiskt arbete på Stadsarkivet
 • Reser utomlands - Här kan du läsa mer
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle?

Du utvecklar din förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället och vi arbetar utifrån lokala vinklar.

Hur kan t.ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historien för roll idag och för framtiden?

Globalt

Nu stärks dina samhällsvetenskapliga kompetenser och du utvecklar din förmåga att tillämpa relevanta metoder för att tolka och förstå samband ytterligare.

Du breddar din syn på hur samhället i vårt land samspelar med övriga länders och utvecklar ett globalt synsätt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studiebesök hos Räddningstjänsten och Försvarsmakten (Malmen Lkpg)
 • Reser ev. till Stockholm för att träffa riksdagspolitiker
 • Får besök av kommunfullmäktige och en Civilekonom

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Får besök av historiker som problematiserar svensk historia
 • Besöker de närliggande museerna
 • Försvarsutbildarna/
  rekryteringsenheten och kommunfullmäktige föreläser

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Besöker Linköpings Universitet
 • Gör tematiskt arbete på Stadsarkivet
 • Reser utomlands - Här kan du läsa mer

Efter studenten

 • Lärare
 • Brandman
 • Projektledare
 • Statsvetare
 • Journalist
 • Utredare

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SASAM

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Programfördjupningskurser Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering - kriminologi 100
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500