SASAM

Samhällsvetenskap

Öppnar för sök ht23

Samhällsvetenskap är en av våra utbildningar som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Om du är intresserad av hur olika samhällen fungerar och påverkas av omvärlden, så är detta helt rätt val för dig.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Samhällsvetenskap

År 1

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle?

Du utvecklar din förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

  • Studerar svenskt statsskick
  • Gör studiebesök i Stockholm
  • Förbereder inför universitetsstudier genom att träna på skriv- och studieteknik samt källhänvisning
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället och vi arbetar utifrån lokala vinklar.

Hur kan t.ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historien för roll idag och för framtiden?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

  • Väver ihop historia med nutid genom tematiska fördjupningar
  • Studerar samhällsfrågor ur flera perspektiv
  • Studerar språk
År 3

Globalt

Nu stärks dina samhällsvetenskapliga kompetenser och du utvecklar din förmåga att tillämpa relevanta metoder för att tolka och förstå samband ytterligare.

Du breddar din syn på hur samhället i vårt land samspelar med övriga länders och utvecklar ett globalt synsätt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

  • Studerar världsfrågor och konflikter
  • Fördjupningar efter intresse
  • Vetenskapliga studier och metoder
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle?

Du utvecklar din förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället och vi arbetar utifrån lokala vinklar.

Hur kan t.ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historien för roll idag och för framtiden?

Globalt

Nu stärks dina samhällsvetenskapliga kompetenser och du utvecklar din förmåga att tillämpa relevanta metoder för att tolka och förstå samband ytterligare.

Du breddar din syn på hur samhället i vårt land samspelar med övriga länders och utvecklar ett globalt synsätt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

  • Studerar svenskt statsskick
  • Gör studiebesök i Stockholm
  • Förbereder inför universitetsstudier genom att träna på skriv- och studieteknik samt källhänvisning

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

  • Väver ihop historia med nutid genom tematiska fördjupningar
  • Studerar samhällsfrågor ur flera perspektiv
  • Studerar språk

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

  • Studerar världsfrågor och konflikter
  • Fördjupningar efter intresse
  • Vetenskapliga studier och metoder

Efter studenten

  • Lärare
  • Brandman
  • Projektledare
  • Statsvetare
  • Journalist
  • Utredare

Mål - Efter gymnasiet

  • Vidareutbildning

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SASAM

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
InriktningskurserPoäng
Geografi 1100
Historia 2a100
Religionskunskap 250
Samhällskunskap 2100
Samhällskunskap 3100
ProgramfördjupningskurserPoäng
Internationella relationer100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering100
Politik och hållbar utveckling100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500