VO

Vård

Tänker du dig en framtid inom sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller vill du arbeta med människor som har funktionsnedsättningar?

Vård och omsorgsprogrammet passar dig som gillar att arbeta med människor. Hos oss får du en gedigen yrkesexamen av hög kvalitet med stora möjligheter att arbeta direkt inom vård och omsorg. Vi erbjuder två yrkesutgångar. En med inriktning mot psykiatri och funktionsnedsättningsområdet. En med inriktning mot sjukvård och hemsjukvård. Programmet ger möjlighet till grundläggande högskolebehörighet för högskola eller universitet. Dessutom ges möjlighet till särskild högskolebehörighet för vidare studier till exempelvis sjuksköterska eller polis.

Under tiden
Utbildningen ger dig förmåga att bemöta människor och hantera olika vård och behandlingssituationer. Under utbildningen varvas teori och praktiskt arbete inom karaktärsämnena.

Vi arbetar i projekt som är starkt förankrade i verkligheten, något som är en tydlig röd tråd genom hela utbildningen. Under 15 veckors APL* får du uppleva många olika intressanta yrkesområden. Detta ger dig stora möjligheter att skapa ett kontaktnät inom framtida yrkesområden (*Arbetsplatsförlagt lärande).

Efteråt

Efter examen från programmet kan du arbeta direkt inom hälso- och sjukvård, psykiatri äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Vill du studera vidare till t.ex. sjuksköterska, sjukgymnast eller polis? Självklart erbjuder vi de kurser som ger dig både grundläggande- samt särskild behörighet för högskola och universitet.

Typ av program: Yrkesprogram

Programmet ger möjlighet till grundläggande behörighet för högskola och universitet.

  • 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)
  • Nära kontakt med arbetslivet
  • Teori varvas med praktiskt arbete
  •  Brett arbetsfält

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik. Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns tre olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Önskar du grundläggande högskolebehörighet finns det möjlighet att läsa dessa kurser inom ramen för programmet.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

VO

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Hälsopedagogik 100
Medicin 1 150
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Specialpedagogik 1 100
Svenska 2 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Programfördjupningskurser 500
Summa: 2500