SABET

Socialt entreprenörskap

Socialt entreprenörskap är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. Det är en utbildning som passar dig som är nyfiken på samhällsfrågor i relation till beteende men som också vill få ett entreprenöriellt perspektiv samt kunskaper inom ledarskap.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

 

Detta händer under din tid på Socialt entreprenörskap

År 1

Personligt

Du väljer programmet för att du är intresserad av hur samhället påverkar oss och hur vi själva kan påverka samhället.

Under första året läggs grunderna för att förstå detta samspel och även hur vår historia påverkar vår samtid och framtid.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Projekt: Medveten samhällsmedborgare
 • Rättigheter och skyldigheter som individ i samhället – så fungerar det
 • Regelbundna föreläsningar och studiebesök
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteenden i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation. Du utvecklar din förmåga att tänka och resonera kring mänskliga beteenden i olika sammanhang.

Du lär dig mer om hur man kan använda psykologi i vardagen och utvecklar en djupare förståelse om hur samarbeten och grupprocesser fungerar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Projekt med fördjupning i kommunikations- och gruppteori
 • Undersöker vilken betydelse arv och miljö har ur ett psykologiskt perspektiv
 • Regelbundna föreläsningar och studiebesök
År 3

Globalt

Under sista året ligger fokus på socialt entreprenörskap – att använda dina förmågor till att göra världen lite bättre för oss alla!

Genom att starta ett UF-företag får du chans att utveckla dina färdigheter inom flera områden.

Vidare förfinar du din förmåga att informera och övertyga, presentera och briljera.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Skapar och driver ett eget företag (UF)
 • Fördjupning i det mänskliga beteendet
 • Interkulturell kommunikation – ett bredare perspektiv på hur människor kommunicerar i olika sammanhang och roller
 • Gymnasiearbete
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du väljer programmet för att du är intresserad av hur samhället påverkar oss och hur vi själva kan påverka samhället.

Under första året läggs grunderna för att förstå detta samspel och även hur vår historia påverkar vår samtid och framtid.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteenden i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation. Du utvecklar din förmåga att tänka och resonera kring mänskliga beteenden i olika sammanhang.

Du lär dig mer om hur man kan använda psykologi i vardagen och utvecklar en djupare förståelse om hur samarbeten och grupprocesser fungerar.

Globalt

Under sista året ligger fokus på socialt entreprenörskap – att använda dina förmågor till att göra världen lite bättre för oss alla!

Genom att starta ett UF-företag får du chans att utveckla dina färdigheter inom flera områden.

Vidare förfinar du din förmåga att informera och övertyga, presentera och briljera.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Projekt: Medveten samhällsmedborgare
 • Rättigheter och skyldigheter som individ i samhället – så fungerar det
 • Regelbundna föreläsningar och studiebesök

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Projekt med fördjupning i kommunikations- och gruppteori
 • Undersöker vilken betydelse arv och miljö har ur ett psykologiskt perspektiv
 • Regelbundna föreläsningar och studiebesök

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Skapar och driver ett eget företag (UF)
 • Fördjupning i det mänskliga beteendet
 • Interkulturell kommunikation – ett bredare perspektiv på hur människor kommunicerar i olika sammanhang och roller
 • Gymnasiearbete

Efter studenten

 • Jurist
 • Socionom
 • Polis
 • Beteendevetare
 • Lärare
 • Projektledare
 • Psykolog
 • Logoped

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
InriktningskurserPoäng
Sociologi100
Ledarskap och organisation100
Psykologi 2a50
Kommunikation100
Samhällskunskap 2100
ProgramfördjupningskurserPoäng
Retorik100
HumHumSocialt entreprenörskap100
Entreprenörskap100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500