SASAM

Kriminologi

Är du intresserad av människors beteende och vad som gör att vissa människor begår brott? Då ska du välja Samhällsprogrammet med sociologifördjupning hos oss på Drottning Blankas Gymnasieskola i Falun.

Samhällsvetenskapliga programmet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig till dig som är intresserad av hur samhällsstrukturer får människan att agera, tänka och känna i olika situationer. Det är ett tvärvetenskaplig program, vilket innebär att du får fördjupa dina kunskaper inom kriminologi, sociologi och psykologi i flertalet av dina kurser.

Kriminologi betyder läran om brottet. I vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare? Hur kan vi analysera brottslingars tankesätt? Vilken roll spelar medias bild av brottsligheten?
Kriminologer och rättspsykologer arbetar bland annat med att bistå polisen med expertkunskap i utredningar och vid olika typer av brott.
Hos oss varvas undervisningen i skolan med studiebesök, föreläsningar och andra praktiska inslag som exempelvis fältstudier.

Hos oss på Drottning Blankas Gymnasieskola kan du som har ett intresse för både polis-, juridik- och psykologiområdet få en god bas för vidare studier inom kriminologi och andra områden. Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar många dörrar inför framtiden!

Här är några konkreta exempel på vad vår kriminologiprofil erbjuder dig som elev:
* Introduktionskurs i kriminologi
* Fördjupningskurs i kriminologi
* Polisiära arbetsmetoder, till exempel gärningsmannaprofilering, brottsplatsundersökning, intervju- och förhörsmetodik
* Samarbete/studiebesök med Polismyndigheten, Arbetsmarknadsdagar

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SASAM

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen Poäng
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Programfördjupningar Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (Kriminologi 1) 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (Kriminologi 2) 100
Sociologi 100
Summa: 2500