SASAM

Sociologi - kriminologi

Sociologi – kriminologi är en unik profil (utbildning) som ryms inom vårt Samhällsvetenskapsprogram med inriktningen samhällsvetenskap. Om du är intresserad av att få en bred bas att bygga vidare på men också är nyfiken på människors beteende och vad som gör att vissa begår brott, så är den här utbildningen ett bra val för dig.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

 

Detta händer under din tid på Sociologi - kriminologi

År 1

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle?

Du utvecklar din förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Stort fokus på källkritik i block/tematisk undervisning (historia, samhällskunskap och svenska)
 • Lär oss grunderna i vetenskaplig metod och ett vetenskapligt arbetssätt
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina färdigheter i att utvärdera vetenskapliga arbetssätt, teorier och metoder.

Utifrån olika arbetssätt och förutsättningar skapar du ett ansvarstagande och en självständighet, både i teori och praktik.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Ämnesövergripande fördjupningsarbete i kriminologi, med inslag av andra ämnen
 • Förberedelse för gymnasiearbete genom att göra en mindre, liknande rapport
År 3

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du fortsätter att öva dig i vetenskapligt skrivande inom ramen för de kurser som erbjuds.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Gymnasiearbete med ämnesval
 • Förbereder dig inför examinationsformer inom högre studier: opponering och seminarium
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle?

Du utvecklar din förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina färdigheter i att utvärdera vetenskapliga arbetssätt, teorier och metoder.

Utifrån olika arbetssätt och förutsättningar skapar du ett ansvarstagande och en självständighet, både i teori och praktik.

Globalt

Under det sista året stärks dina kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

Du fortsätter att öva dig i vetenskapligt skrivande inom ramen för de kurser som erbjuds.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Stort fokus på källkritik i block/tematisk undervisning (historia, samhällskunskap och svenska)
 • Lär oss grunderna i vetenskaplig metod och ett vetenskapligt arbetssätt

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Ämnesövergripande fördjupningsarbete i kriminologi, med inslag av andra ämnen
 • Förberedelse för gymnasiearbete genom att göra en mindre, liknande rapport

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Gymnasiearbete med ämnesval
 • Förbereder dig inför examinationsformer inom högre studier: opponering och seminarium

Efter studenten

 • Kriminolog
 • Polis
 • Statsvetare
 • Lärare
 • Psykolog
 • Beteendevetare
 • Kriminalvårdare
 • Jurist
 • Diplomat

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SASAM

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Fördjupningskurser Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning (Kriminologi 1) 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning (Kriminologi 2) 100
Sociologi 100
Poäng
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500